28 zilverpapier en aan de einden een gelijmd houtje met daarin elk drie ijzerdraadjes." Tot slot Er zijn ook nu nog bedrijven die zich be zighouden met aardstralen. "Aardstralen is ons vak", claimt internetbedrijf Aardstra- lenweg uit Dalfsen. Met de belofte "niet Poverni-kastje, in de handel gebracht door J.G. Mieremet. goed, geld terug" levert de firma voor 299 euro (exclusief reiskosten van degene die de metingen komt doen) een magnetische beugel die in woonhuizen, vogelhokken en veestallen de negatieve effecten van aard- stralen ongedaan maakt. "Woonbioloog" Theo Hooijer meldt op zijn website dat hij voor 145 euro een volledig woononderzoek doet en daarbij voor 150 euro extra "een mooie rapportage" levert. Hij belooft metingen te verrichten naar "aardstralen, leylijnen, wateraders, globale netten Haertmann, Cury, Benkerlijnen, zendmast, radar verstoringen enz." Hij adviseert u uw omgeving te laten "bio-har- moniseren" en bij hem een "OHRB next" - wat dat is legt hij niet uit - aan te schaffen voor 425 euro. In de documentaire 'Het mysterie van de melkrobots' uit 2017 komt, wanneer op een boerderij koeien melkrobots uit de weg gaan, "energetisch specialist" en wi chelroedeloper Stef Freriks in beeld. Stef ("Kom in je kracht") vermoedt dat de drie duizend jaar oude grafheuvels in de buurt van de desbetreffende boerderij "entiteiten" herbergen die de ellende versterken. In groepssessies met boeren uit de omgeving leert hij ze dat ze nieuwe robottechnieken "vanuit het gevoel moeten bijsturen". Ze moeten hun angst doorgronden: "Op het moment dat er angst is of oordeel gaat je diafragma dicht." Freriks' taalgebruik is net zo onnavolgbaar als destijds dat van Mie remet. "Mijn nieuwste inzicht is dat bepaal de aardstralen door emoties van de directe omgeving worden versterkt. Bijvoorbeeld: afgunst van een buurman of jaloezie van uit de buurt, die wel op je geprojecteerd wordt maar niet is uitgesproken, blijkt een enorme versterker te zijn van de ballast in het systeem. Over dit onderwerp en de verdieping hierachter is een boek in voor bereiding, om dit voor iedereen toeganke lijk te maken. Dit verklaart ook waarom we nagenoeg nooit meer fysieke oplossingen als koper, andere metalen of materialen nodig hebben om de overbelasting uit de aardstralen weg te nemen." Jan Moekotte Bronnen - Zeeuwse Krantenbank. - W.P. van Aartsen, 'Aardstralen, wichelroede en onze gezondheid', ongedateerde brochure (volgens de ZB omstreeks 1937), drukkerij Meulenberg, Middelburg. - Vereniging tegen de Kwakzalverij. - AO-publicatie 'Aardstralen en Kastjes-verko pers', maart 1956.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 31