- tt.UJUJ,. dianen die zich ophielden aan de monding van de Pomeroon. Het staat wel vast dat er een periode van kolonisatie is geweest tussen circa 1658 en 1689, met een korte onderbreking door Engelsen en Fransen in 1666/'67. Onder het gezag van de Staten van Zeeland werd in oktober 1657 een zogeheten patronaat West-Indische Compagnie gewerkt in Ne- derlands-Brazilië. We kennen deze kaar tenmaker vooral van de beroemde stads plattegrond die hij maakte van Middelburg. - u<-- Nieuw-Zeeland In februari 1658 en in april 1659 ver trokken vloten vanuit Vlissingen naar Zuid-Amerika. Zowel het aan de Pomeroon opgezette fort als de kolonie als geheel werden Nieuw-Zeeland of Nova Zeelandia genoemd. Goliath kreeg de opdracht om een stadje te stichten. Deze nederzetting kreeg de naam Nieuw-Middelburg. Verder stroomafwaarts, aan de oostelijke oever van de rivier, werd nóg een verdedigings werk opgericht. Dat werd Huis Ter Hooge gedoopt, naar het stamslot van de familie van Joost van der Hooge, de man die zich al aan het eind van de zestiende eeuw had laten zien aan de Pomeroon. Als koloniale machten in Europa in oorlog waren, dan werd de strijd ook in overzeese gebieden uitgevochten. In 1666, tijdens de Tweede Engelse Oorlog, werd Pome- roon door de Engelsen bezet waardoor de meeste Nederlandse kolonisten vertrok ken. Vervolgens plunderde een Franse expeditie de kolonie aan het einde van dat jaar. Na de verovering van Suriname door Abraham Crijnssen in 1667 kwam Pomeroon weer onder Nederlands bestuur te staan. Desondanks werden in 1670 de laatste koloniebewoners geëvacueerd. Tot 1689 werd er in het restant van de kolonie nog wel handelgedreven met de bij de rivier woonachtige indianen, maar met de verwoesting door Franse kapers kwam er een definitief einde aan de tweede periode aan de Pomeroon. Er volgde nog een derde, zeer korte perio de, in het eind van de achttiende eeuw. Er De rivier de Pomeroon, met de kolonie Nieuw- Zeeland (of Nova Zeelandia), 1688. Uit: Atlas Van Keulen. (wikipedia) verleend aan de Walcherse steden Mid delburg, Vlissingen en Veere. De leiding werd toevertrouwd aan de tot directeur benoemde Aert Adriaensz. Groenewegen. Zijn compagnon Cornelis Goliath nam de taak van commies, landmeter en comman dant over 25 soldaten op zich. Goliath had eerder als landmeter en ingenieur voor de

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 39