G U I f A N A, W L D°E k U S 37 Jan Jacob Hartsinck, een Amsterdamse regent die ongeveer tien jaar directeur van het Zeeuws Genootschap der We tenschappen was, schrijft in zijn boek Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America (1770) over de kolonie Pomeroon: "Vervolgens komt men aan de Rivier Poumeron, liggende op zeven Graaden veertig Minuuten, omtrent acht tien Mylen van de Orinoque; alwaar de Steden Middelburg, Vlissingen en Veere, een Colonie hebben aangelegd, in den Jaare 1657. Deeze Rivier is ruim een vier de Myls breed, met laag water niet meer dan negen Voeten doch by Springtyde tot dertien Voeten in den Mond[ing] hebbende, zo dat als dan met Jachten en Barken kan bevaaren worden. Op de Westhoek van deeze Rivier is, in den Jaare 1757, op kos te van de Compagnie en de Burgery van Essequebo te samen, een Post gelegd, om het wegvluchten der Slaaven, over Zee, te beletten: doch dezelve is sedert in verval geraakt. Aan den Oosthoek deezer Rivier ligt Kaap Nassau, aan dezelfde zyde, ruim vier Mylen hooger, aan den Oever, lag eertyds de Sterkte Nieuw Zeeland met vier Bolwerken; en, beneden dezelve, het Vlek je Nieuw Middelburg, gelyk ook het Huis ter Hooge: doch door den opgekomenen Oorlog, en het plunderen der Engelschen, is, in den Jaare 1666, deeze Volkplanting B E'S'VC HRÏV1NG ZV I D-A M E LI I c A, ESSEQUEBO, DEMIÏËARY, B E R111C ESURINAME, JAN JACOB HAETSTNCK7 Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America'van Jan Jacob Hartsinck, 1770. werd toen wel weer nieuw leven geblazen in de voormalige kolonie met het opzet ten van nieuwe plantages, maar voor de Nederlandse zeggenschap zou in deze episode niet van lange duur zijn. Al in 1796 veroverden de Engelsen Nova Zeelandia. De Nederlanders zouden hier niet meer terugkeren. te niet gegaan. Deeze Rivier schoon van zeer vruchtbaare Gronden en van allerlei Houtgewassen voorzien, is echter thans onbebouwd, noch liggen aan dezelve eeni- ge Plantagiën." Suriname De Nederlandse onbekendheid met de re- "Vlekje Nieuw Middelburg" Eitfxdtnfc d* AtrikyMmdt cn Gitera- te Landi, d? Zmfcn en üer tendta» dc Dieren r Votfrf-v, VHISïCfl BotiTOOT ei Gendfiai, id> dc «rfb OnMekkinfl órr Kuil! Ai Dcdut-^xi ik* t t'ruiFcfcn al l\&tiijfeeïflri Cï» irr,iii•.-.--ui-.k.dt Vafllptuiêifcu da Naitnixklaarp £m Er flksuJ', er A.i itrfEi mrt rfc Kuntn eb AfhwlAiijtn r JtauiL vriEiaj' tuÉsi «es: i en ik der Nqpr -SkYto. LiPi.T ia Mgljirnm lilEMCkfedb Jir "J fcktp iif ft- JU'-IUUM l -!iJtrmr.-iJi Lh: CE hj TI 'T< A S f e 1L i> A 9jf n E ti, ft 1 T f I E L E ft 1 UDCCLXÏL ijtfT JWMpr, publiek Guyana staat in groot contrast met de bekendheid met Suriname. Tot 1975 was dit land immers een Nederlandse ko lonie. Rond dat jaar kozen veel Surinamers ervoor om in Nederland te gaan wonen. Sindsdien vormen zij een grote gemeen schap binnen ons land. Net als in Guyana vinden we ook in Su riname vele Nederlandse namen van bij-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 40