Nieuwe uitgaven 40 'k heleze eerder aan een in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwde wijk die onderdeel uitmaakt van de Zeeuwse hoofdstad. Dit stadsdeel ligt ten noordoosten van het centrum van Middelburg. Dit Nieuw-Mid- delburg laten we hier verder met rust, want dat heeft uiteraard een geheel eigen ge schiedenis. Jaco Simons Bronnen - B. Brommer e.a.,Grote atlas van de Westin- dische Compagnie', deel 1 (De oude WIC 1621 1674), Voorburg 2011. - J.J. Hartsinck, 'Beschryving van Guiana, of de wilde kust in Zuid-America', Amsterdam 1770, pp. 258 en 567. - H. den Heijer e.a.,Grote atlas van de West- indische Compagnie', deel 2 (De nieuwe WIC 1674-1791), Voorburg 2012. - L.A.H.C. Hulsman,Nederlands Amazonia (proefschrift), Amsterdam 2009, pp. 35 en 151-153. - P.M. Netscher,Geschiedenis van de koloniën Essequebo, Demerary en Berbice, van de vesti ging der Nederlanders aldaar tot op onzen tijd', 1888. - D. Roos, 'Zeeuwen en de Westindische Com pagnie', Hulst 1992. - J. Simons, 'Abraham van Doorn en de West' in: Den Spiegel, 2014, nr. 3. - J. Simons, 'Plantages in de West', in: De Wete, 2014, nr. 1; 'Tropisch Domburg aan de Surinamerivier', in: De Wete, 2016, nr. 1; 'Vlissengen Road en Square in Guyana', in: De Wete, 2014, nr. 4. Een verrassend boek Het schrijverskwartet van het boek De Zeeuwse streekdrach- ten weet van de hoed en de rand. Ze zijn thuis in de wereld van kleding en streekdrachten. Twee van de vier waren in 2005 betrok ken bij de uitgave van de voor loper van dit boek, De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000. Ken nis van zaken is dus voorhanden geweest en dat straalt het boek ook uit. De foto's en andere illustraties helpen daar uitstekend bij. Het is een verrassend boek, prachtig uitgevoerd. Om te lezen, te bekijken en te gebruiken. Deze uitgave is een verdieping van het boek uit 2005. Het behandelt nu meer dan alleen maar hoe de streekdrachten er uitzagen. Deze keer laat het zien hoe het kan worden gemaakt en hoe er een moderne twist aan gegeven kan worden. De streekdrach- ten verdwijnen, maar dit boek bewaart de techniek van het maken; dus als we er zin in krij gen kunnen we er zo weer aan beginnen, misschien met meer vrijheid en creativiteit dan in het verleden. Waarom zouden we niet een Walcherse doek combineren met een Axelse mankel, gemaakt van nieuwe stoffen met moderne motieven. Het boek laat daar leuke voorbeelden van zien.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 43