42 de jarenlange inspanningen van de initia tiefnemers van de Stichting Voetpaden Wal cheren. Maar ook door de beschrijvingen in dit boekje: de routes en doorsteekjes dwars over het platteland zijn zonder beschrijving niet te vinden. De aanwijzingen in het boekje zijn helder, maar het zijn er wel veel. Je moet het boekje voortdurend bij de hand hebben om de weg niet kwijt te raken, maar gelukkig zijn er voor de oriëntatie ook duidelijke kaar tjes bij iedere wandeling gevoegd. Het voordeel van het boekje in de hand is dan weer dat je de uitleg over allerlei cultuur- en natuurele menten die je tegenkomt niet mist. Ik vermoed ook dat de gemiddelde tienjarige wandelen opeens veel leuker vindt als hij/zij deze spannende rou tes mag lezen en aanwijzen. Ook voor niet-Walchenaren is dit boekje een uitkomst. Het begint met een hoofd stukje 'Walcheren door de eeuwen heen', De Vismarkt in Middelburg. (originmedia.nl) met informatie over de geschiedenis op het gebied van natuur en cultuur. De wandelin gen zelf bieden - naast een kennismaking met duinen, velden, watergangen, dorpen, dijken, schorren - allerlei 'geheime' plekjes die je als toerist niet zomaar vindt. Welke toerist weet dat je, als je bij een kustwan- deling langs Westkapelle even van het ge bruikelijke pad af gaat, langs een bijzonder stukje geschiedenis - de Westkappelse kreek - komt? En hoe anders beleef je het stadje Veere wanneer je steeds langs het water eromheen loopt, langs kre ken, watergangen, het Kanaal door Walcheren en het Veerse Meer. Dit is een heel fijn boekje dat in ieder (vakantie)huis op Walcheren zou moeten liggen, voor de bewo ners zelf en voor de gasten! Hetty Begheyn Els van den Kerkhof, Hans Corbijn en Aagje Feldbrugge, Walcherse wandelin gen; 15 wonderschone tochten van Arne-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 45