45 Koningsbrug in de verte zien staan. Dan maakt mijn hart een sprongetje; mooi huis, mooie herinneringen! Na het zien van de documentaire Middelburg 800 vraag ik me af of die trots niet misplaatst is. De kans dat de bouw ervan gefinancierd is met geld uit de slavenhandel is zeer aanwezig. Het verhaal van de MCC, de Middelburgse Commercie Compagnie, opgericht in 1720, vormt een zwarte bladzijde in de geschie denis van de jubilerende stad Middelburg. Aanvankelijk was de MCC een algemene handelsmaatschappij die zich echter gaan deweg volledig op de slavenhandel ging richten. Maritiem historicus Ruud Paesie vertelt in de documentaire dat de MCC tijdens haar bestaan 113 slavenreizen faci- liteerde: meer dan 32 duizend slaven wer den van Afrika naar Amerika verscheept. Het is een van de meest confronterende momenten in de veertig minuten durende film die voornamelijk de loftrompet steekt over acht eeuwen geschiedenis van de Zeeuwse hoofdstad. In 1217 kreeg Middel burg haar stadsrechten van de gravin van Vlaanderen en de graaf van Holland, en dat moet gevierd worden. Een parade van historici die ieder een tijdperk of invalshoek voor hun rekening nemen passeert de revue, afgewisseld door in middeleeuwse kledij gestoken figuranten die de sfeer van toen moeten oproepen in zorgvuldig van hedendaagse kenmerken geïsoleerde stukjes Kuiperspoort. Het geheel wordt aan elkaar gepraat door Peter Sijnke en bege leid door (soms nadrukkelijk aanwezige) levendige muziek. Er zitten mooie stukjes historie bij, bijvoorbeeld over hoe Middel burg zich ontwikkelde van 'vluchtburg' te gen de invallen van de Vikingen in de ne gende eeuw tot een handelsnederzetting, met dank aan de Arne die de verbinding met zee vormde. Over de eerste bewoners die beschutting zochten binnen de aarden ringwalburg en daarbuiten hun schapen hoedden, landbouw bedreven en zout wonnen. Dat deden ze goed ook, want eeuwen later zou Walcheren bekendstaan om de hoge kwaliteit van haar producten die op de markten werden aangeboden. Of, gloedvol verteld door militair historicus Tobias van Gent, het verhaal over een van de ergste gebeurtenissen die de stad mee maakte: het beleg van 1572 tot 1574, aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Hoe de burgers uitgehongerd werden en hoe de pest uitbrak, met als gevolg dat vijf tienhonderd van de tienduizend inwoners stierven. Totdat de Spaanse commandant zich eindelijk overgaf en Willem van Oranje persoonlijk de sleutels van de stad kwam opeisen. Natuurlijk krijgt ook de tweede grote ramp die Middelburg trof, in mei 1940, aandacht. De stad werd in brand geschoten, het cen trum verwoest. Gaandeweg vervlechten de verhalen uit de documentaire zich met mijn eigen geschie denis. Als Sijnke vertelt over de bedrijvig heid op de kades langs het water dat vol schepen lag, de mensen die de goederen in de pakhuizen laadden, dan denk ik aan mijn betovergrootvader (Middelburg, 1848), die zijn rug kapot werkte in de pakhuizen aan de Kinderdijk. Als Willem van den Broeke uitlegt hoe Middelburg na de indu striële revolutie verwoede pogingen deed om een industriestad te worden en hoe de Amerikaan Theodore Mace zich met zijn innovatie over de vulling van gloeilampen in onze stad vestigde, dan denk ik aan mijn oudtante (Middelburg, 1905), die een Vitri- te-meisje was. Middelburg bleef, op de Vitrite-fabriek en

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 48