47 in de gevel van een bric a brac op de hoek van Klein Vlaanderen en de Volderijlaagte in Middelburg. Een week later stelde hij verbaasd vast dat het bordje was over schilderd. Wie of wat zit hierachter, vroeg hij Jan Moekotte. Die sprak eind november uitbater Taco Bongers, die vertelde dat begin die maand een ambtenaar van de gemeente bij hem op de stoep stond, met een kwast al in de hand. Het bordje veroor zaakte volgens de ambtenaar verwarring en moest daarom onzichtbaar worden gemaakt. Tegensputteren had geen zin. Bongers vond het zelf ook jammer dat zijn cultuurhistorisch waardevolle bordje weer achter een verflaag zou verdwijnen, maar hij werkte mee. Hij had nog een pot verf in de bestaande gevelkleur en schilderde daarmee het bordje Seislaagte weer weg. Andere aanwinsten zoals de bordjes Vlas- markt en Vischmarktstraat worden, we schrijven eind november 2018, vooralsnog ongemoeid gelaten. Foto's "Ik was nogal verrast door de foto op pagina 3 in De Wete van oktober 2018", berichtte Margriet Overbeek uit Terneu- zen. Volgens het bijschrift zou het een portret moeten zijn van Dignate Robbertz, maar Margriet meent er toch duidelijk de Amerikaanse dichteres, romanschrijfster en essayiste Sylvia Plath (1932-1963) in te herkennen. Googelen op Sylvia Plath bracht meteen aan het licht dat Margriet gelijk heeft. Onze beeldredacteur had het portret uit de Encyclopedie van Zeeland, en daaruit is ie nu verwijderd. Auteur Lo van Driel was uiteraard verrast over deze persoonsverwisseling. Nu we toch bezig zijn, moet hij gedacht hebben, dan heb ik ook nog wat noten op mijn zang. Bij sommige archieven blijken de bijschriften niet compleet te zijn of soms foutieve informatie te bevatten. Dat is niet zo verwonderlijk, want nieuwe informatie wordt niet altijd doorgegeven. Bovendien is bij de digitalisering bij de archieven ook weleens een foutje gemaakt. Op de foto op pagina 5 zit naast Martien Beversluis zijn eerste vrouw, Nellie Schui temaker. Het schilderij op de omslag van de okto- ber-Wete, ook te zien op pagina 7, is niet gemaakt voor de bundel Het Zaad, hoewel daar wel voor gebruikt, maar geschilderd voor een tentoonstelling. Beversluis en Han van Meegeren werkten toen samen aan een groot boek met tekeningen en gedichten dat in 1942 verscheen. Voor de omslag van Het Zaad heeft de lithograaf nogal zitten sleutelen aan de kleuren. "Het schilderij zelf was overigens tot voor enke le jaren eigendom van een Middelburgse familie", weet Lo nog te vertellen. De onbekende man links op de foto op pagina 12 ten slotte is E. Kretschmar, voor malig Ortsgruppenleiter in Osnabrück, in Zeeland medewerker van zijn oud-plaats genoot Beauftragte W. Münzer. De weer verdwenen Seislaagte. (foto Jan Moe kotte)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 50