Laat het De Wete weten 48 Agnes van den Noort-van Gelder uit Sche- veningen groeide op in Veere als dochter van de tekenaar-graficus Dirk van Gelder. Als kind zag zij Martien Beversluis in de jaren vijftig vaak op zijn solex over de Kaai naar het postkantoor rijden: "Fluwelen ba ret, fluwelen jas en in plusfour. Je was er bang voor." Herinnering aan Beversluis Medio november bezocht Agnes een lezing in het Literatuurmuseum in Den Haag en daar zag ze het schilderij van Van Mee geren hangen dat op de omslag van de oktober-Wete stond. Ze vond het "een vreemde verrassing het stel in het echt te zien hangen, het is een fors schilderij". Onze beeldredacteur betrok de afbeelding weliswaar van de Zeeuwse Bibliotheek, maar het origineel is dus ooit verhuisd van Middelburg naar Den Haag. Een andere meester Op pagina 54 in de oktober-Wete staat een foto van groep 4 van de lagere school in Arnemuiden uit 1921. Op de achterste rij, tweede van links, staat meester De Graaf. Ook hier is er blijkbaar bij het schrijven van het bijschrift het een en ander misgegaan, want Hugo van der Graaff uit Zoetermeer schrijft ons dat het J.J.C. van der Graaff moet zijn. Het was zijn grootvader, destijds bovenmeester van de christelijke lagere school in Arnemuiden. Een uitstulping Christiaan Boland woont blijkbaar nog niet zo lang in Middelburg, want hij mailde ons dat hij onlangs voor het eerst ach ter de roeivereniging De Honte langs liep en op het jaagpad langs het Kanaal door Walcheren terechtkwam. "Daar trof ik een merkwaardig stukje Middelburg aan", schrijft hij. "Een uitstulping van het kanaal met daaromheen een dijkje en daarbinnen een gedoetje met een paard, een geit, schapen en kippen." Dat wekte zijn nieuwsgierigheid. Een oudere kennis vertelde Christiaan dat hij als kind al in die 'uitstulping' ging zwemmen en raadde hem aan eens bij het Zeeuws Archief zijn licht op te steken. Anneke van Waarden-Koets van het Zeeuws Archief hielp Christiaan een eind Detail van een plattegrond van Middelburg uit 1898 waarop de mestvaalt zichtbaar is. De plattegrond van S. van der Meijden is "ge heel opnieuw bewerkt onder toezicht van den gemeentebouwmeester met aanduiding van kanaal, spoorweg, riolen, wijken en nommers der hoekhuizen". (Zeeuws Archief, HTAM, nr. 190)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 51