De Wete weet het 50 Foto Mieke Meijer. naam 'Het Gat van Ponse'", mailt hij ons. Hans hoopt dat iemand hem kan vertellen waar die naam vandaan kwam. De Wijkhuijsweg Jan Dijk uit Utrecht fietste afgelopen zomer over Walcheren en kwam terecht op de Wijkhuijsweg vlak bij Oostkapelle. Omdat de naam Wijkhuijs voorkomt in zijn familie zou Jan graag willen weten naar wie de Walcherse Wijkhuijsweg is vernoemd. Vliegende bakkers geland De vliegende bakkers van Jan Steenaard (zie De Wete nr. 3, juli 2018, en nr. 4, ok tober 2018) zijn eindelijk geland. Op onze tweede oproep kwamen twee vrijwel iden tieke reacties binnen. Kees Stevense uit Middelburg zocht het al lemaal uit. Hij mailt ons het volgende. "Op dinsdag 28 juli 1931 hield de Provinciale Zeeuwsche Bakkersbond zijn jaarvergade ring in het stadhuis van Zierikzee. De aan wezige bakkers met hun familieleden wer den door de directeur van de meelfabriek Zeelandia, H.J. Doeleman, uitgenodigd om na afloop van de vergadering een korte rondvlucht met twee KLM-toestellen boven Schouwen-Duiveland te maken. Het ge zelschap verzamelde zich in restaurant De Schouwsche Boer in Haamstede. Nadat de aanwezigen daar waren toegesproken door burgemeester Bannink van Zierik- zee, de secretaris van de Nederlandsche Bakkersbond Van Noppen en Zeelandia-di- recteur Doeleman, vertrok het gezelschap naar het nieuwe vliegveld West-Schou wen bij Haamstede waar de rondvluchten plaatsvonden. Tot zonsondergang waren de twee vliegtuigen in de weer om de ruim driehonderd belangstellenden te laten kennismaken met het Schouwse luchtruim. Na afloop was iedereen voldaan over de prachtige vliegtocht." Kees stuurt een foto mee die bij dezelfde gelegenheid op het vliegveld bij Haam stede gemaakt moet zijn. Het gaat om een aantal bakkers uit Yerseke - met hun vrouwen - die poseren voor het KLM-toe- stel met de naam Valk, en hij vraagt zich af waar de Vlissingse bakkersvrouwen dan zijn gebleven. Mochten zij niet op de foto? Ook Jules Braat uit Vleuten ging op onder zoek uit en mailt ons in grote lijnen hetzelf de verhaal. Hij voegt er nog aan toe dat er gevlogen werd met de Fokkers F V11a met de registraties PH AEB (op de foto van Jan Steenaard) en PH AET. De laatste werd gevlogen door de bekende KLM-piloot en schrijver Willem van Veenendaal (1903-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 53