56 oude stadsmuur die aan het eind van de veertiende eeuw werd vervangen door een nieuwe ommuring. De oude wal werd afge broken en de waterpoort van Tinnenburgh vervangen door de Monnikendam. In de stadsplattegrond van Amersfoort zijn beide ommuringen nog goed terug te vinden. Op weg naar de Monnikendam, waar de Vrouw van Amersfoort er een klooster van. Bij de Monnikendam keerden we om en voeren via de Westsingel terug naar ons uitgangspunt. En passant bewonderden we een enorme treurbeuk en bij de Onze-Lie- ve-Vrouwetoren werden we geconfronteerd met het feit dat de 98 meter hoge toren ook al Lange Jan wordt genoemd. De bijbeho- De rondvaart in Amersfoort. (foto Ida Dooren- weerd) Heiligenbergerbeek de stad in komt, pas seerden we het Huis Cohen. De ramen van het pand hebben een kenmerkende paarse kleur door het mangaan dat in het glas verwerkt is. Benjamin Cohen, bankier en tabakshandelaar, liet het huis in 1780 bouwen. Het diende in 1787 enige tijd als toevluchtsoord voor stadhouder Willem V die onder druk van de patriotten Den Haag had verlaten. Halverwege de negentiende eeuw maakten de Zusters van Onze Lieve rende kerk werd na de Beeldenstorm onder meer in gebruik genomen als opslagplaats voor buskruit. Het voorspelbare gevolg bleef niet uit: in 1787 ontplofte de kerk, de ruïne werd twintig jaar later afgebroken. Na het vaartochtje splitste ons gezelschap zich op in twee groepen. Eén groep be zocht de Mannenzaal, de andere groep de Koppelpoort. De Mannenzaal maakte samen met de Vrouwenzaal en de kapel deel uit van het Sint-Pietersgasthuis (anno 1390). Toen in 1907 de sloop ervan dreig de, greep rijksbouwmeester Cuijpers in en bleven de Mannenzaal en de kapel ge-

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 59