57 spaard. De Vrouwenzaal, die eerder gemo derniseerd was (de bedsteden waren er al uit), viel wel ten prooi aan de sloophamer. De Mannenzaal, gebouwd in 1531, had de originele bedsteden nog wel, 22 stuks met tafel, stoel en kist voor iedere gasteling, zoals de bewoner hier genoemd werd. Een in Europa bijna uniek stukje erfgoed. In de gemeenschappelijk weidegebied dat buiten de poort lag. De poort werd elke dag open en dichtgedaan door middel van een tred molen bediend door zogeheten raddraai ers. Voor dat gevaarlijke karweitje werden de raddraaiers, minimaal twaalf, door hun bewakers 's ochtends en 's avonds uit het cachot gehaald. Wie niet in de tred liep kapel bewonderden we de tegelwanden met kinderspelen, een herinneringskoffer avant la lettre. De Mannenzaal wordt nu aangeprezen als een sfeervolle en inspire rende plek voor culturele en culinaire acti viteiten. 'Borrelen bij de bedsteden' is een van de leuzen. De Activiteitencommissie was hier niet in meegegaan. Op weg terug naar de bus passeerden we de Koppelpoort waar we verenigd werden met onze lotgenoten. De Koppelpoort, land- en waterpoort van de nieuwe ommu ring, werd rond 1400 gebouwd en is ver noemd naar de coppel, dat wil zeggen het De Mannenzaal. (foto Ida Doorenweerd) kon gemakkelijk struikelen en de anderen in zijn val meesleuren. Menigeen heeft er armen of benen bij gebroken. Boven de waterpoort bevindt zich een mezekouw, een houten uitbouw van waaruit gloeiende pek naar beneden gegooid kon worden. Sloop van de poort was voorzien rond 1850, toen de inwoners grote delen van de wallen en poorten afbraken. Het was een soort werkgelegenheidsproject voor de armen, de stenen werden hergebruikt voor de straten, pleinen en wegen. Het was dit

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 60