Activiteiten H<W 61 Woensdag 23 januari 2019 Huurders lief en leed In januari 2018 moesten de gebroeders Antheunisse hun optreden voor de HKW wegens droevige omstandigheden afgelas ten. Het heeft een jaartje geduurd voordat wij ze opnieuw konden strikken. Woens dagavond 23 januari is het zover. mensen gesproken over wonen in Mid delburg, van oud-directeuren van de wo ningbouwvereniging tot welbekende huis jesmelkers. Bij veel mensen thuis mochten ze in fotoalbums spitten naar materiaal, zodat bij het verhaal van de gebroeders talloze unieke plaatjes kunnen worden vertoond. Johan en Jan-Willem Antheunisse heb ben in Middelburg naam gemaakt met het vertellen van verhalen over hun stad. Het begon ruim tien jaar geleden met een nos talgische rondvaart. Op zomerse avonden namen ze een boot vol publiek mee voor een tocht van twee uur om te vertellen over hun jeugd die ze in de jaren vijftig doorbrachten langs het water van de route. Later bouwden ze dit grote verhaal om tot een vertelling die ook geschikt was voor 'op het droge' en daarmee traden ze op op diverse locaties in de stad. Al ruim twee jaar hebben ze een nieuwe voorstelling. Die gaat over wonen in Mid delburg. Iedereen heeft een huis nodig, en daarin zit heel veel vertelstof. De broers hebben in hun voorbereiding nogal wat Jan-Willem (links) en Johan Antheunisse. (facebook) De voorstelling begint met een schets van de woonellende in de negentiende eeuw, toen de overheid geen oog had voor het lot van de kleine man. Iemand die zich daar wél om bekommerde was Floor Wibaut, de ondernemer die zijn ideeën voor sociale woningbouw uitbroedde in Middelburg. Zijn eerste project was de Eigenhaardstraat. Later zou Wibaut naam maken als wethou der in Amsterdam en werd hij dé man van woningbouwend Nederland. De rode lijn in het verhaal van de broers Antheunisse is de ontwikkeling van de ver schillende Middelburgse woonwijken. Maar ze maken voortdurend zijsprongen. Dat

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 64