62 doen ze met sappige verhalen over parti culieren die (ook) actief waren op de wo ningmarkt: de huisjesmelkers. Zo worden lieden opgevoerd als Henk Cosijn, koop man te Middelburg, en groenteboer Ovaa, in de volksmond Kontjeklap genoemd. Ook treden markante bewoners uit verschillen de wijken voor het voetlicht, zoals de scha renslijper Munters en de familie Brozius die weigerden hun woning te verlaten tijdens de inundatie eind 1944. Er is ook drama. Als op 17 mei 1940 een groot deel van de binnenstad in vlammen is opgegaan, wordt de woningnood heel groot. Er wordt besloten tot de bouw van nieuwe woningen op 't Zand. Als deze huizen in 1943 klaar zijn, blijken de nieuwe bewoners niet lang te kunnen genieten van hun nieuwe onderkomen: in oktober 1944 komt de hele wijk onder water te staan. De gebroeders Antheunisse hebben een paar van die eerste bewoners opgespoord en bevraagd over hun belevenissen. De fami lie Ter Haar had er nog foto's van. De première van 'Huurders Lief en Leed' vond plaats in oktober 2016 bij de viering van het twintigjarig bestaan van de Huur dersvereniging Middelburg. Een recensie van deze voorstelling was te lezen in De Wete van januari 2017. Nu kunnen ook de leden van de HKW hun hart ophalen. Letwel! U moet zich voor 'Huurders Lief en Leed' van tevoren opgeven bij het e-mailadres jnmst2012@gmail.com. HKW-leden hebben voorrang; zij mogen één huisgenoot als introducé meenemen. Niet-leden betalen 2,-. En... vergeet uw ledenpas niet. Woensdag 23 januari 2019, aula Zeeuw se Bibliotheek, Kousteensedijk te Middel burg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45 uur) Woensdag 20 maart 2019 De Koude Oorlog en drie vergeten afkortingen De Koude Oorlog was een oorlog die er nooit kwam maar eigenlijk wel gevoerd werd en daarom omhuld was met een waas van geheimzinnigheid. Soms verre zen er ergens ineens raadselachtige bouw- werken, soms zag men vreemdsoortige voertuigen rondrijden en er waren mensen die werden 'uitgenodigd' om toe te treden tot de BB, de Bescherming Bevolking. Ech te openheid over wat er precies gebeurde, was er niet. Wel was er voortdurend de dreiging van 'de Russen' die een atoom bom zouden kunnen gooien. Wat deed dit allemaal met de mensen en hoe reageerden zij op de 'oorlogspro paganda'? In een lezing over die Koude Oorlog en drie vergeten afkortingen neemt Dan de Bruijn ons mee in de wereld van de KLD, de MUD en (de ABC van) de BB. Bij het Korps Luchtwacht Dienst (KLD) was men gespitst op laagvliegende Russische vliegtuigen, bij de Mijnen Uitkijk Dienst (MUD) probeerde men afgeworpen zeemij- nen in kaart te brengen, en de Atomaire, Biologische en Chemische meetdienst

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 65