64 jaar verschenen nummers van De Wete allemaal toegestuurd. U hoeft de bon niet uit te knippen, een fotokopie is ook goed. U kunt de cadeaubon nu ook weer printen vanaf de website van de HKW: www.hkwal- cheren.nl. Hij is gemakkelijker te vinden dan ooit, via de homepagina. Veerenaren Vastgelegd Jonkheer Willem Leonard den Beer Poor- tugael was de markante stadsfotograaf Foto W.L. den Beer Poortugael Stichting Beheer Archief Den Beer Poortugael) van Veere. Hij werd in 1938 geboren in Deventer en verhuisde in 1946 naar Veere, waar zijn vader burgemeester werd. Toen hij veertien jaar was, in het gedenkwaardi ge jaar 1953, begon hij te fotograferen en dat hield hij de rest van zijn leven vol. De Veerenaren waren het wel gewend: 'Den Beer' had altijd zijn camera in de aanslag en legde hun wel en wee decennialang vast. In 1967 begon hij een fotowinkel in de Oudestraat, De Lichtflits. Deze winkel, die gaandeweg een foto-, kaarten- en boeken zaak werd en na verloop van tijd naar de voormalige pastorie op de Markt verhuisde, dreef hij tot aan zijn dood in 2017. Hier woonde hij, tussen de boeken- en kaarten- rekken en talloze ingelijste foto's van Veere en zijn bewoners in vroeger jaren. Den Beer liet meer dan 120 duizend nega tieven na. Zijn erfgenamen onderkenden de historische waarde van dit enorme fotoarchief en richtten de Stichting Beheer Archief Den Beer Poortugael op. De orde ning en digitalisering van het archief nam de Veerenaar Adri Franke op zich. Hij was jarenlang bevriend met de excentrieke fotograaf. In december 2018 zou Leonard den Beer Poortugael 80 jaar geworden zijn. Adri Franke stelde een selectie van zijn foto's samen voor een tentoonstelling in Museum Veere met de titel 'Veerenaren Vastgelegd'. Centrale thema's zijn 'Veerse koppen' en 'Veerenaren aan het werk'. De tentoon stelling is tot 19 mei a.s. te bezichtigen in de twee locaties van Museum Veere, het Stadhuis en de Schotse Huizen, Kaai 25 27.

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 67