Wisselend getij 3 I.I LI II. I l il I I De buitenplaats Der Boede tussen verval en bloei, 1901-1950 Architect Van Baurscheit Het grote achttiende-eeuwse landhuis Der Boede bij Koudekerke was ooit het mid delpunt van een uitgestrekte buitenplaats, bewoond door Vlissingse en Middelburgse regenten en notabelen. Het bos met her- tenbaan en vijver roept nog de sfeer op van het vroegere park. Een groot deel van het terrein werd in 2018 geschikt gemaakt voor de bouw van een aantal villa's. Enkele bouwkavels zijn al verkocht. In de eerste helft van de twintigste eeuw was er al sprake van functieverandering en woningbouw op Der Boede en bestond de vrees dat de eeuwenoude buitenplaats uit het landschap zou verdwijnen. Verschillen de achtereenvolgende eigenaren en huur ders hebben er het hunne aan bijgedragen om de sloopdreiging telkens weer af te wenden dan wel aan te wakkeren. Der Boede vindt zijn oorsprong in de mid deleeuwen, toen er een kasteeltje stond van de adellijke familie met die naam. Het huidige huis dateert uit het midden van de achttiende eeuw en is gebouwd voor de Vlissingse burgemeester Jacob van der Mandere. Deze uit Gent afkomstige regent deed voor de bouw van zijn buitenhuis een beroep op de Antwerpse architect Johan Pieter van Baurscheit, die een belangrijk aandeel in het ontwerp heeft gehad. In schaal en kwaliteit heeft het huis een uit straling die meer aan Vlaanderen dan aan Walcheren doet denken.1 Die imposante schaal heeft er zeker aan bijgedragen dat het huis als een van de aanzienlijkste Der Boede, Koudekerke, 2006. (ZBI Planbu reau en Bibliotheek van Zeeland, Beeldbank Zeeland, M. Meijer, 102640)

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 6