mmê op „Der Boede", 5 hadden geslagen of het een Zeeuwsch Veldwijk worden mocht, is - naar men ons verhaalt - aangekocht door den heer nota ris van Koudekerke; een gerucht fluistert, dat er plannen zijn om van Koudekerke een badplaats te maken zoodra er de tram-verbinding zal zijn en men daarom er liever geen krankzinnigen-gesticht met annexe huiselijke verpleging heeft."6 De schrijver verwijst naar het landgoed Veldwijk bij Ermelo, dat in 1886 als psy chiatrisch ziekenhuis in gebruik was genomen. Dit was een van de vier zorgin stellingen die in korte tijd rond die plaats verschenen.7 Hoewel het in Ermelo voor de nodige economische opleving had gezorgd, vond men een inrichting in Kou- dekerke kennelijk een beangstigend toe komstbeeld. De dreiging dat er een gesticht van Der Boede gemaakt zou worden, was door deze verkoop even afgewend. Loeff probeerde de buitenplaats als geheel te verkopen en plaatste een advertentie in de krant. Op het terrein van 18,4 hectare Advertentie uit de Middelburgsche Courant van 11 januari 1906. (ZBI Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Krantenbank) opd-t ifOcbEEtüitKir, wel nitiiobl op do Duinen en op VILitmgeo. Ibkoll ibu gsalt Yii JAN LQEFP te Etoudeberke. bevonden zich een "nieuwe koetsierswo ning, nieuwe stalling en nieuw koetshuis, ook geschikt voor automobielen" en een "wandelpark met zwaar geboomte en vijvers geschikt voor de vischteelt". Het was "gelegen in een van de schoonste gedeelten van Walcheren, in een rustige, hooggelegen, gezonde streek, op een Prieel bij de volière in het park, omstreeks 1900. Fotograaf onbekend. (coll. Stichting Moesbosch, Ron Nieuwenhuizen) groot half uur afstand van Middelburg, Vlissingen en het zeestrand met mooie duinen (waarop uitzicht), aan de vork van de in aanbouw zijnde stoomtram van Mid delburg en Vlissingen naar Domburg". De "nieuwgebouwde hofstede" van Der Boede met 35 hectare landbouwgrond kon men er desgewenst bij kopen. Deze boerderij aan de Vlissingsestraat was in 1875 tot stand gekomen.8 De advertentie werd vaak herhaald, maar kon geen kopers verleiden. Daarop besloot Loeff het terrein in onderdelen te verkopen. In februari 1906 plaatste hij een krantenad vertentie: "Villa-bouwterrein te koop op Der Boede onder Koudekerke, met uitzicht op de duinen en op Vlissingen".9 De nabijheid

Tijdschriftenbank Zeeland

de Wete | 2019 | | pagina 8