De vlasnijverheid in ZEEUWS TIJDSCHRIFT No. 3/4 Drs. G. Baarspul: Problemen rond een belangrijke bestaansbron DE vlasindustrie neemt in Zeeuwsch- Vlaanderen onder de bronnen van bestaan een belangrijke plaats in. In Nederland wordt de laatste jaren ongeveer 25.000 tot 30.000 ha met vlas beteeld. Van dit vlas wordt circa de helft als strovlas, hetzij gerepeld hetzij ongerepeld, geëxporteerd, hoofdzakelijk naar België. De andere helft wordt in Nederland bewerkt en Zeeuwsch- Vlaanderen neemt met circa 50 °/o van de Van de grote economische belangen, welke hier voor ons land in het geding zijn geeft onderstaande tabel een indruk. Met het oog op de vrij sterke prijsschommelingen zijn hier in zowel de hoeveelheden als de geldsbedragen opgenomen. Bij de hierboven vermelde bedragen moet dan nog worden geteld de waarde van de uitvoer van zaailijnzaad, welke in 1951 9.900.000,bedroeg en in 1953 Jaar 1950 1951 1952 1953 1954 1955 X 1000 kg Ongerepeld strovlas 12686 26103 33527 3 Gerepeld strovlas 49330 37754 58222 85 32 103 Gezwingeld vlaslint 10648 9390 11397 560 703 2057 Gehekeld vlaslint 651 538 609 10 14 Werk van vlas 5985 2944 5301 104 622 801 Afval van vlas 4280 4535 258 1509 2198 Totaal 79300 81009 113591 1017 2866 5176 Jaar1950 1951 1952 1953 1954 1955 Ongerepeld strovlas 2192 4972 7573 1 Gerepeld strovlas11649 13207 20980 33 10 33 Gezwingeld vlaslint 24050 36382 34193 1427 1640 4884 Gehekeld vlaslint2314 3282 3217 46 42 Werk van vlas5100 4671 5607 106 597 960 Afval van vlas 2981 854 62 117 127 Totaal45305 65495 72424 1674 2364 6047 X 1.000,— totale capaciteit verreweg de eerste plaats in onder de vlasbewerkende gebieden in Neder land. Men kan de verwerkingscapaciteit van dit gebied momenteel stellen op rond 7.000 ha. (Bron: C.B.S.) 12.400.000,—. Tegenover deze uitvoer staat vrijwel geen invoer. Slechts een deel van de vlasbewer kingsmachines, de kunstmest voor de vlasteelt 108

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1956 | | pagina 50