MAGISTRATEN LUIDEN HET JAAR IN F.J. Burger Iedere burgemeester wordt geacht een nieuwjaarsrede te houden. Zodra oud en nieuw achter de rug zijn worden vele plaatselijke ma gistraten rusteloos in het vooruitzicht van de eerste raadsvergadering in het nieuwe jaar. De januari-piek op de gemeente-secretarie krijgt extra-impulsen door de sterk gestegen vraag naar alles wat maar op enige wijze geregistreerd wordt: inwoners, lantaarnpalen, afgekeurde nuchtere kalveren, transacties in handen der politie enzovoorts. Alle maal bouwstenen voor de rede van het jaar. Soms tegen het eigen gemoed in, maar met het voornemen ieder en dus ook de raad het zijne te geven, stort de burgervader zich in deze zaak en na wikken en wegen, lezen en schrappen is het voor een jaar weer rond. Ook dit pas begonnen jaar hebben wij in Zeeland in ruime mate kennis kunnen nemen van de bespiegelingen en oraties der raadsvoorzitters. De stroom van woorden heeft zich via de raadzalen en redactiebureaus een bedding gemaakt in de krantekolommen en de argeloze lezer overspoeld. Ons schrap zettend in deze vloed hebben wij door observatie van het stroombeeld getracht te putten om op een gelegener plaats een en ander te laten bezinken. Uit de ons bekende toespraken kozen wij op grond van datering, grootte en geografische ligging van de ge meente de redes van vijf burgemeesters voor een nadere beschouwing, t.w. van de gemeenten 's-Heerenhoek met 1.500 inwoners; Sint-Maartensdijk met 2.700 inwoners; Oostburg met 3.900 inwoners; Zierikzee met 7.400 inwoners; Middelburg met 23.800 inwoners. Uit respect voor het besluit van een aantal burgemeesters in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen om geen nieuwjaarsrede te houden, lieten wij dit gebied buiten beschouwing. In dit verband mag geen verhandeling ver wacht worden over de zin van de nieuwjaars rede als zodanig. Enkele opmerkingen kun nen echter niet ontbreken, vooral nu de rede discutabel gesteld wordt door het vermelde besluit. Wij kunnen ons voorstellen dat het een voorzitter van de gemeenteraad een zekere voldoening geeft om met voorbij gaan van zijn gewone positie van spreker in de defensie-linie en tevens een collegiaal 14

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1965 | | pagina 18