jaar nodig is kunnen wij uitgaan van een bezetting als die van de afgelopen jaren. Deze is ongeveer 20 man nen per ha. Voor de 17.000 mannen waarvoor de be volkingsprognose werk vraagt is dan ruim 800 ha nodig. In de haven Vlissingen-Oost wordt gerekend op een volledige bezetting van de terreinen in 1975, dat betekent voor 460 ha ongeveer 7.000 mannen. Door Terneuzen wordt, op het grondgebied van de gemeente Hoek, in de komende jaren 230 ha bouwrijp gemaakt en in het bij het hoofdstuk stadsontwikkeling omschreven plan-Snijders 100 ha. Voorts geldt hetzelf de voor ruim 60 ha droog industrieterrein. Op deze terreinen zouden tezamen met de uitgroei van Dow en Philips 5.000 mannen werk kunnen vinden. De ove rige 5.000 mannen zullen voor een groot gedeelte in Middelburg, Goes, Zierikzee en Sint Maartensdijk werk vinden, waarbij ook een deel in de niet-kernen zal worden opgenomen. Hiervoor is bijna 100 ha nat en arbeidsextensief terrein in Middelburg beschikbaar voor 2.000 arbeiders. Voor de overige 3.000 arbeiders is er behoefte aan ongeveer 100 ha, dat is bij een grotere arbeidsextensiviteit tweeëneenhalf maal zoveel als de laatste jaren in de overige kernen is aangelegd. Een groot gedeelte valt daarin toe aan Goes. Van de andere plaatsen noemen wij Sas van Gent, Huist en Breskens. Door een toenemende be hoefte aan terreinen voor handelsdoeleinden is er bo vendien een speling naar boven nodig. De voorgaande becijfering is een ietwat beredeneerde fantasie. In het geval Terneuzen is de geringe arbeids- 114

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1965 | | pagina 66