B Zeeuws Tijdschrift Zierikzee als visserijplaats NUMMER 3 20e JAARGANG 1970 Dr. H. A. H. Boelmans Kranenburg De oudste tijd Het is een bekend feit dat de Zeeuwse visserij zich ontwikkeld heeft als gevolg van de vraag naar voedingsmiddelen in het industrierijke Vlaan- Op de toren van het 15-eeuwse stadhuis te Zie rikzee staat een vergulde Neptunus, compleet met drietand, als windwijzer. Al naar gelang de wind richting kijkt hij uit over het rijke landbouwgebied van Schouwen en Duiveland, dan wel over de Oosterschelde. Deze windwijzer kan het symbool zijn voor die gehele stad in de loop van haar ge schiedenis. Er zijn perioden in haar historie ge weest, dat de verbondenheid met de zee een overwegende plaats in haar welvaart heeft inge nomen, dat de zeevaart, zowel in visserij als in vrachtvaart, bloeide en een basis voor een uitge breide handel schiep. Daarnaast zijn er even zeer tijdvakken geweest dat Zierikzee praktisch uitsluitend middelpunt was van een agrarische om geving. Thans staat Zierikzee echter op een punt, dat de slinger van de geschiedenis mogelijk een beperkter uitslag zal krijgen. Wanneer de plannen tot af sluiting van de Oosterschelde in het kader van het Deltaplan zouden doorgaan zal het zilte water geen welvaartsbron meer voor haar kunnen wor den en zal de rijke visserij-historie een voorgoed afgesloten periode voor haar zijn. Tegen dit perspektief is er alle reden een terugblik te werpen op de visserijgeschiedenis van deze stad, welke wellicht over minder dan tien jaren geen vissersschip dat nog het bedrijf zal uitoefenen meer in haar haven een veilige ligplaats zal kunnen verschaffen. Stadhuis van Zierikzee, met windwijzer Neptunus, ca. 1925

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1970 | | pagina 1