Weer of geen weer. Het zullen in deze streek wel Gentse gemeten zijn, van 4479 m2. Je zoekt 's mans voorganger op, je kunt hem rustig wat vragen, want het is hier anderhalf uur wachten, met telkens een eindje opschuiven. „Vanwaar komt u gereden?" „Ik kom van de Beoosten-Blij-Benoordenpolder, voorbij Axel." De volgende. „Vanwaar komt u gereden?" „Uit de Oud-Beoosten-Blij-Bezuidenpolder, in de buurt van Zuiddorpe." De volgende. En nog eens: Vanwaar komt u ge reden?" „Ik kom van de Beoosten-Blij-Bewestenpolder, aan de Axelse kreek." En geloof nu vooral niet dat deze drie mannen u voor de gek houden, want tien tegen een dat u bij verder onderzoek nog verneemt: „Ik kom uit de Beoosten-Blij-Beoostenpolder" of: „Wel meneer, het zal u zoveel niet zeggen, maar ik kom uit de Nieuw-Beoosten-B lij-Bezuiden polder." Raadpleeg een polderkaort en u zult ze allemaal vinden. Acht of tien weken duurt de campagne en geduren de deze periode zult u al de trekkerbestuurders hier dagelijks aantreffen: de boer mag namelijk niet meer dan een voorgeschreven hoeveelheid bieten per week afleveren. Sas van Gent. Suiker. Spiegelglas. Douanekantoor. Smokkelaars. En voor ieder die 's zondagsmor gens tijdig van de spiraalmatras is en luistert naar „Weer of geen weer": De schipper uit Sas van Gent. Herinnert u zich „Het dwaallicht" van Willem Elsschot? Met het briefje in de hand hebben we naar de schipper lopen zoeken, gelijk de drie zwartjes in Antwerpen naar Maria van Dam. Dit had Bert Garthoff mij geschreven: „Geachte heer De Bree, de schipper in Sas van Gent die wekelijks in WEER OF GEEN WEER ter sprake komt, kunt u het best bereiken via de heer W, de Groff, Julianastraat 21, Sas van Gent. Hij is niet de schipper zelf maar onze vaste contactman in Sas, die wekelijks de weersverwachting aan onze weerman Gerrit overbrengt. De schipper ligt niet altijd gemakkelijk voor de wal en heeft bovendien aan boord geen telefoon. De heer De Groff zal u stellig voor uw doel graag met de ware schipper in contact willen brengen." Julianastraat. Hoewel naar Hare Majesteit ge noemd, niet zó eenvoudig te vinden. Een straat aan de grens, op het oog een doodlopende straat. Maar pas op: aan het eind een scherpe bocht naar rechts en eer je het weet, ben je over de streep. Een operatiegebied voor smokkelaars waarover later in dit stuk. Nummer 21, even voor de scherpe bocht. De heer De Groff ontvangt ons gastvrij, maar ons geanimeerd gesprek loopt niettemin uit op een teleurstelling: de schipper uit Sas van Gent is onvindbaar, ongrijpbaar, een schim. De schipper in kwestie heeft de tros reeds lang geleden voor het laatst om de meerpaal geworpen. Hij woont niet eens meer in Sas van Gent. Zeker, hij was een feilloze weervoorspeller, Toon de zeilschipper. Toon zonder telefoon. De heer De Groff belde zijn voorzeggingen 's zondagsmor gens getrouw door aan de VARA-studio. Toen Toon het Zeeuwsvlaamse land destijds verliet, is de heer De Groff op zoek gegaan naar een plaatsvervanger. En ja, hij vond nog een paar oude zeilschippers die van het weer een heleboel afwis ten daarenboven ook een douanier die aan zekere eisen van voorspelbekwaamheid voldeed. Uit hun aller verwachtingen destilleert contactman W. de Groff tegenwoordig een voorspelling van „de schipper uit Sas van Gent". Je gaat je natuur lijk wel afvragen of de jager van Loosdrecht, de molenaar uit het midden des lands en de molenbaas uit Oldenzaal eveneens meerkoppige wezens zijn, maar alla, het programma op de vroege zondag morgen wordt er niet minder aantrekkelijk door. Verder heeft contactman De Groff ons niet met lege handen heen gezonden, want door zijn vrien delijke bemiddeling ontvingen we uit het VARA- archief een foto van DE SCHIPPER UIT SAS VAN GENT, daterend uit de tijd dat deze nog als weers- voorspeller in functie was. Een dienstgeleider en drie andere douane-ambte naren van het grenskantoor te Sas van Gent hebben zich bereid verklaard een praatje te maken over het beroep van douanier vroeger en nu. De heren bogen alle vier op een veeljarige ervaring. 238

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1970 | | pagina 62