n.v. De Vitrite Fabriek Reeds in 1893 begonnen wij met de produktie van lampvoeten. Dit wil echter niet zeggen, dat wij oud zijn. Integendeel, regelmatig worden nieuwe klanten toegevoegd aan de 42 landen omvattende afnemerskring. Deze verwerken jaarlijks meer dan 1.700.000.000 produkten die ervoor zorgen dat de verlichting van niet alleen Westeuropese gebouwen en auto's slechts tot stand kan komen dank zij de aktiviteiten van onze meer dan 700 medewerkers. Wij slaan de plank niet ver mis indien wij stellen, dat maandelijks een nieuw produkt aan ons assortiment wordt toegevoegd dan wel een ingrijpende wijziging wordt aangebracht in een bestaand artikel. Hiertoe worden wij in staat gesteld door een bijzonder goed geoutilleerde werkplaats, waar niet alleen voor eigen gebruik geavanceerde machines worden gebouwd, doch die zich ook gaarne inzet om bij te springen bij de ontwikkeling, bouw en reparatie van machines voor derden. MIDDELBURG - MAISBAAI 6 - POSTBUS 1 - TEL. (01180) 6151 P.S. Volgend jaar leest U dat onze produktie meer dan 1.800.000.000 stuks omvat 244

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1970 | | pagina 68