Zeeuws Amerika F. v. Rosevelt Toen de Zeeuwen nog in Berbice naar de barre biesjes gingen, toen heette Paramaribo Nieuw Middelburg, heette het eiland Tobago nog Nieuw Walcheren met als hoofdstad Nieuw Vlissingen, eigendom der baronnen Lampsins. Weinigen zullen nog zulke „zeeuwse" plaatsen bezoeken als 't fort Zeelandia op Formosa of de streek Nieuw Wal cheren in Rusland tegenover Nova Zernbla, veeleer zal men Nieuw Zeeland aandoen. In Amerika zijn de namen die met Zeeland in verband staan een zeldzaamheid buiten Flushing, New York. In geen der genoemde oorden zal men heden ten dage nog afstammelingen van Zeeuwen aantreffen, be halve dan in Nieuw Zeeland. Een verrassing is dan ook 't dorp Zeeland in de staat Michigan gelegen bij de gelijknamige binnen zee, waar de meerderheid der bevolking zeeuwse namen draagt. Zeeland, Mich., is een plaats van tegen de 4000 inwoners die bijna samengesmolten is met het grotere en door zijn „Tulip Festival" en Baker meubelfabriek meer bekende Holland, Mich. Het telefoonboek voor beide plaatsen (ook een Borculo is hierbij inbegrepen) telt een over dadig aantal namen die met „Van" beginnen, zoals b.v. veramerikaniseringen als Van Apple- dorn, Vanden Bosch, Van Der Meulen, en vander Ploeg (van de laatste naam 28 totaal, en één Vander Plow), enz., en 't boek bevat veel namen die eindigen op het noordelijke -ma en -stra. Als typisch zeeuwse namen vindt men Boone, Bouwens, de Nooyer, Korstanje, Lievense, Over- beek, Steketee, Smallegange en Meeuwsen. Bij de laatste naam komen als voornamen echter voor: Bernard, Dan, Donald, Gerald, Gerrit, Gordon, Howard, Lewis, Lloyd, Oliver, etc. Goede immi granten zijn juist mensen die zich goed aanpassen, en hoe betreurenswaardig ook, 't Nederlands wordt in deze welvarende gemeenten niet meer gesproken, om over klederdrachten maar te zwij gen. Wel zijn de plaatsen gekenmerkt door „onze" spreekwoordelijke zindelijkheid en een groot aan tal protestantse kerken welke men genaamd heeft naar de nummers van de straten, als b.v. First-, Second- en Third Reformed Church. De aanwezig heid van al die zeeuwse namen en die kerken wordt verklaard door de veel omschreven* emi gratie van de jaren 1840. 't Plaatsje Zeeland werd in 1847 gesticht door de rijke Zuid-Bevelandse boer Jannes de Luyster, geboren te Cadzand 12-3-1789, overleden te Zeeland, Mich. 13-3-1862, die gehuwd was met Diena Naeije, 1796-1874. De Luyster verkocht zijn boerderij van 130 gemeten onder Borssele voor zestigduizend gulden en bracht voor eigen rekening 77 mensen met zich mee naar Amerika. Geen armoedzaaier dus, maar een man die vertrokken was uit godsdienstige overwegingen, juister gezegd, om redenen van onverdraagzaam heid en gerechterlijke vervolging in Nederland. Hij was ouderling van zijn kerk en leidde de armere leden van de zogenaamde Afgescheidenen naar het land van belofte. Hij was in 1840 reeds verscheidene malen beboet geweest wegens het huisvesten van honderden Afgescheidenen in zijn schuur. Behalve de „drukkin- ge des lands' 'noemt hij als reden tot emigratie „eene drukkende duurte van alle levensmiddelen", met niet te vergeten de alomheersende aardappel ziekte als achtergrond. Een groep vertrok onder leiding van diaken Jan Steketee, een tweede o.l.v. Jan Kaboord en Ds. Van der Meulen; De Luyster verliet Antwerpen omstreeks de 20e april 1847.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 15