De patriarchen van Holland en Zeeland omstreeks 1870 (foto: Netherlands Inf. Service, Holland, Mich.) De Luyster was ,,wars van een portret van zich te laten nemen en daarom is er ook geen in wezen" Dat het in den beginne niet altijd vredig toeging tussen 't door Ds. Van Raalte gestichte Holland en De Luysters Zeeland getuige dit verslag uit 1851 van een politieke vergadering gehouden in de blokhut-kerk: „Met groote heftigheid en onder luid geschreeuw, slecht met moeite bedwongen, met een Broeders, O, Broeders moest Ds. Van der Meulen, die de leiding had, telkens opnieuw de kiezers aan de gewijde plaats herinneren en daar door zelfs het uitdeelen van harde klappen voor komen de Zeeuwen wonnen de beste parties en nu volgde politieke afscheiding", 't Is alles weer goed gekomen, sindsdien. In de herfst van 1969 bezochten mijn vriend Van Dijk, die toen Nederlands doceerde aan Hope College in Holland, en ik, die 't zelfde deed in Ann Arbor, de streek waar de oude Jan Steketee honderd jaar geleden nog in het bos kon ver dwalen, en dit ook deed. Het woud van toen is teruggekapt tot grote, vruchtbare landerijen, en de arme landverhuizers die geen geld genoeg had den, om de dure, open prairy grond verder naar het Westen te kopen, hebben inmiddels goed geboerd. De nakomelingen van Steketee verkopen Chevrolets, Libby's heeft er een groenten inmaak- fabriek, en de woonhuizen zijn even groot als

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 16