Na 500 jaar weer terecht Foto gemeente-archief Antwerpen Mr. Caspar van Heel Het necrologium van Monster, geschreven op 11 november 1470 In het rijksarchief van Oost-Vlaanderen te Gent berustte als onderdeel van het kerkarchief van Waasmunster een „Boek der jaargetijden met de uitdelingen en diensten in kalendervorm". Een kerk boek dus, waarin de namen van de gelovigen werden aangetekend, die de kerk hadden begiftigd, opdat voor hun zieleheil een jaargetijde of anni- versarium zou worden gehouden op hun jaarlijkse sterfdag. In de veronderstelling, dat dit handschrift inder daad gegevens bevatte over vrome lieden in Waas munster, werd het uitgeleend aan het algemeen rijksarchief te 's-Gravenhage ten behoeve van mr. dr. J. C. Maris van Sandelingenambacht, die bij zijn onderzoek ontdekte, dat het boekje niet be trekking had op Munster in het land van Waas, maar op Monster op het verdronken eiland van West-Borssele. Dit eiland, dat bestond uit de zes parochies Tee- wijk, St. Catharinenkerke, Monster, Oostkerke, Westkerke en Wolpersdorp, is in de St. Felixvloed van 5 november 1530 overstroomd, weliswaar spoedig herdijkt, maar op 2 november 1532 op nieuw verdronken en het moest tot 1616 duren, voordat een gedeelte van de heerlijkheid Borssele door de stad Goes opnieuw werd bedijkt. Vermoe delijk is de pastoor van Monster tijdens de storm vloeden met wat hij maar redden kon naar zuide lijker streken gevlucht en is het handschrift zo in Vlaanderen terecht gekomen. Dank zij een ruil overeenkomst op basis van het herkomstbeginsel tussen België en Nederland, berust het jaargetij- 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 25