Onze toekomst: steeds meer mensen, steeds minder ruimte. Hoe houden wij ons land bewoonbaar? Door de ruimte beter te benutten. De Heidemaatschappij kan u daarbij helpen. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ Vrijdag 18 juni: Lezing door prof. dr. J. E. A. Th. Bogaeirs, hoogleraar klassieke archeologie en ro- meinse, prehistorische en vroeg-middel- eeuwse oudheidkunde van de Nederlan den. Verder zullen die dag enkele geologen gevraagd worden hun zienswijze1 te geven. Vrijdagmiddag om 2 uur wordt vervolgens een forum-bij eenlkomst georganiseerd ondier voor zitterschap van prof. dr. A. Klasens, directeur Rijksmuseum voor Oudheden te Leiden (Egyp toloog). Voorlts hebben zitting in het forum mevrouw A. Hoinjdius-Kroine en de sprekers van de vorige dagen. Het is de bedoeling van de tentoonstelling, die in de plaats komt van die gebruikelijke zomer- tentoonisitellinlg in de Vleeshal, d;at zij een zo scherp mogelijk beeld geeft van hef leiven in Zeeland in de tijld waaruit de Nehalennia-alita- ren stammen. Zo zal er onder andera een in Aardenburg opgegraven tempeltje worden uit gestald en andere van opgravingen afkomstige gabrui'ks- en siervoorwerpen, die dit beeld kun nen verhelderen. Het werkcomité, dat de organisatie van de ten toonstelling en het symposium op zich heeft genomen, bestaat uit de heren: mr. J. J. van der Weed, voorzitter, M. P. de Bruin, mr. W. D. de Bruine, J. Kuiper (lay-outman), dir. P. Stuart, ir. J. A. Trknpe Burger en J. Wagenvooirt. 35

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1971 | | pagina 39