De Holland se graaf en de Walcherse steden Mr. Caspar van Heel Op het eiland Walcheren waren verschillende plaatsen, waar de Hollandse graaf ambacht be zat, waar hij dus ambachtsheer was. Een aantal van deze plaatsen groeide uit tot stad, andere bleven echter dorp. We willen de ontwikkeling van deze en een paar andere plaatsen eens nagaan. tekening J. Grooten, Middelburg Walcheren. In de zesde eeuw na Christus wonen er in de duinen bij de plaats, die later Westhove heet, een aantal handelslieden. Dat mogen we tenminste opmaken uit de munten en de grafvel den, die daar in de buurt gevonden zijn. Er is verondersteld, dat in deze plaats 3000 tot 4000 mensen gewoond hebben. Als dat zo is, dan Oostkapelle e moe mers 134

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 10