Wl Ia t~ 7> r- K ~~fl 1L fl [3 ]/v(4H u u. <- mrnmrTi I tU-ti ll_Ti 1} irnrnri^ UltLLÜ. yj "V-sl n r 1 TT T til IT fpp IT] ill! 'i nrimi® .i1 j> 1i. X I Model van „De Salamander" li Model van „normaal" koopmanshuis met 3 vensterassen, 17e eeuw dur III Model van hetzelfde „normale" gewijzigd in de 18e eeuw de restanten te voorschijn gekomen van een omvangrijke open schouw, waarvan de kap ge dragen werd door gebeeldhouwde natuurstenen zijstukken. De omvang van de vertrekken en de rijkdom van de zo juist vermelde schoorsteen mantel geven enig idee van de voornaamheid, die het huis 'in welstand' moet hebben gekenmerkt. Hoe voornaam ook, in de 18de eeuw voldeed het huis geenszins meer aan de mode van die dagen. Het werd evenwel maar zeer ten dele 'gemoderniseerd'. De toestand in 1940 maakt duidelijk dat de achterkamer beneden in de 18de eeuw tot 'salon' werd gemaakt. Zij kreeg een rijk gesneden schoorsteenmantel in de stijl van het tweede kwart van die eeuw. Tevens werd die kamer verkleind doordat het rechterdeel, aan sluitend achter het trappenhuis, werd verbouwd tot achtergang en kasten. Een keuken moet ook toen al achter tegen het huis zijn aangebouwd geweest, of wellicht deed een oude bijkeuken als zodanig dienst. Aan de voorkant werd waar schijnlijk in deze periode de voorvloer opgedeeld in een met marmeren vloertegels belegde gang en een klein zijkamertje of spreekkamertje daar naast. Tegelijk met deze ruimtelijke vernieuwingen werden, getuige de in 1940 overal nog aanwezige vouwblinden en vensterbanken, de vensters ver nieuwd. De nieuwe ramen waren groter dan de oude kruiskozijnen en werden van onderen in de borstweringen uitgebroken. De 19de eeuw heeft de grote schoorsteenman tels van de drie stookplaatsen (niet die van de 18de-eeuwse salon) vervangen door kleinere, bruikbaarder, maar stijlloos. Tevens kregen de vensters een grotere roedenverdeling en de zol deringen stucplafonds, voor zover dit al niet geschied was in de 18de eeuw. Er werden verder de nodige kasten getimmerd en in het begin van de 20ste eeuw of aan het einde van de 19de eeuw werd de grote voorzaal boven met de gang ernaast veranderd in twee vertrekken, elk met twee vensters. In 1940 waren de vertrekken op de bovenverdieping voorzien van zeer eenvoudige 132

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 8