Zeeuws Tijdschrift Schütz anders NUMMER 5 22e JAARGANG 1972 P. J. Aarssen Onlangs kwam de Provinciale Bibliotheek van Zeeland door een schenking in het bezit van een aantal schetsboeken van de Middelburgse schil ders Schütz, waarvan het belangrijkste deel afkomstig is van de zoon W. J. Schütz. Deze aanwinst voor de Provinciale Bibliotheek en daarmee ook voor het Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied is de aanleiding geweest voor het schrijven van dit artikel. De titel behoeft nog wel enige uitleg. Als mede werker aan het documentatiecentrum gaat mijn belangstelling in de eerste plaats uit naar de documentaire aspecten, zonder echter de artistie ke waarde ook maar enigszins te kort te willen doen. Het navolgende pretendeert dan ook geens zins een kunstkritische beoordeling te zijn. Een wat andere benadering dus. Wat evenzeer anders is, is dat Schütz, bij wiens naam iedereen een echte kenner mis schien uitgezonderd - denkt aan schepen, zee- en strandgezichten, uit zijn schetsboeken niet tevoorschijn komt als iemand die zich louter als zeeschilder verdienstelijk heeft gemaakt, maar als een figuur die zich met zoveel verschillende onderwerpen bezig heeft gehouden, dat het ge rechtvaardigd lijkt ook die kant te belichten. De schenking bestaat uit bijna vijftig schets boekjes, overwegend klein van formaat, waarin naast schetsen en studietjes ook allerlei medede lingen van meer huishoudelijke aard staan. Ze zijn afkomstig uit de nalatenschap van Willem Schütz. Na zijn dood in 1933 werden ze door diens weduwe verkocht aan zijn vriend Van Hoek. Diens dochter, thans mevrouw J. Bolken- baas-van Hoek uit Burgh op Schouwen, erfde de collectie van haar vader en schonk ze enige maanden geleden aan de Provinciale Bibliotheek. waaruit misschien Schütz' voorliefde voor de zee en schepen te verklaren is. Zijn moeder dreef als weduwe een handel in gerookte vis en "geleijerd goed' (potten en pannen) op de Grote Vader en zoon Enkele van de schetsboekjes zijn afkomstig van Jan Frederik Schütz, de vader. Deze was op 2 december 1817 in Middelburg geboren uit een familie van zeevarenden. Zijn vader heeft veel reizen met de koopvaardijvloot meegemaakt,

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1972 | | pagina 1