ONZE LIEVE VROUWE TER SNEEUW ZEEUWS TIJDSCHRIFT JAARGANG 25 nummer 5-1975 de grote kerk te Veere Ds. P. Fage! Het was in de jaren 1857 tot 1861 dat pastoor J. J. van der Horst op geregelde tijden van Middelburg naar Veere wandel de, omdat hij rector van Veere was. Wij laten hem aan het woord als hij het slot van zijn tocht beschrijft, wanneer hij Zan- dijk is gepasseerd en Veere nadert: ,,En nu gaan wij verder, en slaan den hoek links omwant de weg heeft eensklaps hare vermoeijende stijfheid afgelegd, om nu zoo grillig mogelijk te wordenwaar een klein doch vriendelijk buitentje, op 't welk de burgemeester van Veere gewoon lijk verblijf houdt, ons aangenaam verrast. Nu nog slechts weinige schreden, en wij zien de eerste brug reeds met haar houten leuningen, die ons door haar kleur aan stonds aan den prijs des oorlogs, het bloed der burgers, doen denken. Wij vol gen den hoekigen steenweg door de drie dubbele aarden wallen, die Veere omslui ten, en treden door de Zandijksche poort de sterke vesting binnen. 't Is een bouwval; wij herhalen het: Veere is een bouwval! en een bouwval, die niet eens het schilderachtige, het tref fende, het grootsche van een bouwval bezit. Akeligheid, armoede, bittere ellen de, verkwijning, dat alles gevoelt gij, als ge de vesting voor het eerst binnen gaat. Ja, 't is of een adem des doods u tegen- waait; en ontroerd blijft gij staan, terwijl een koude rilling u langs het gebeente

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1975 | | pagina 1