milieunormen en milieuethiek 155 een ver verleden. Ik denk niet dat één van ons een dergelijk museum zal weten te bezoeken, maar het zou wel een aangena me gedachte zijn te denken dat dit kan gebeuren. Literatuur: 1. Zielhuis, E. L.: Achtergronden van norm stelling. H 0,4(1971), 12, p. 261-267. 2. Haaren, F. W. J. van: Kwaliteitseisen. H 0,4(1971:, 18, p. 397-401. 3. Schaeffer, C. 0.: Kwaliteitswensen voor drinkwater. H 0,4(1971), 18. p. 401-406. 4. Richtwaarden chemische luchtverontrei niging van de Commissie Bodem, Water en Luchtte Rotterdam, 1967. 5. Branscomb. I. M.: Taming Technology: a plea for national regulation in a social con text. Science, 171 (1971), 3975, p. 972- 977. 6. Radiation protection norms. Parijs, O.E.C.D. publications, 1968, revised edi tion. 7. Daatselaar, C. J. van: Veiligheidsaspec ten toepassing van kernenergie. Atoom energie, 14 )1972), 7/8, p. 227-232. 8. Genderen, H. van: De toxicologie van de chemische milieuverontreiniging, p. 53-59. 's-Gravenhage, Stichting Toekomstbeeld Mens en Milieu; prioriteiten en keuze der Techniek, 1971. 9. W.H.O.-Technical Report Series, no. 502. Pesticide residues in food. Report join F.A.O./W.H.O. meeting 1972. 10. Tuinstra, L. G. M. Th. Organochlorine insecticide residues in human milk in the Leiden region. Neth. Milk Dairy J., 25 (1971), p. 24. 11. Long-term programme in environmen tal pollution control in Europe: trends and developments in Air Pollution Control in Europe; report of a workinggroup, Copen hagen, 14/22 jan. 1971. Copenhagen, Re gional Office for Europe, W.H.O., 1971. 12. Vewin aanbevelingen ingevolge art. 4, lid 2. van de Waterleidingwet. 13. Zware metalen in rivierwater. H O, 6 (1973), 1, p. 2. 14. W.H.O. Technical report series, no. 505. Evaluation of certain food additives and the contaminants Mercury, Lead en Cadmium. 15. Dinman, B.: Airborne lead in perspecti ve. Paper at International Symposium Envi ronmental Health Aspects of Lead, Amster dam, 2-6 okt. 1972. 16. International Standards for drinking-wa ter. Geneva, W. H. O., 1971, 3e dr. 17. Evendijk, J. E.: Oriënterend onderzoek naar het voorkomen van metalen in de bui tenlucht van Rotterdam. Rotterdam, Keu ringsdienst van Waren, 1971 18. Hardin, G.: Exploring new ethics for survival. New York, Viking Press, 1972. 19. Biersteker, K.: Health effects of specific industrial air pollutants in the Netherlands. T. Soc. Geneesk. 53 (1975), p. 299.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1976 | | pagina 63