Medewerkers aan dit extra-nummer: Dr. P. J. Meertens, oud-directeur van het instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dr. Jo Daan, oud-hoofd van de afdeling dialectologie van bovengenoemd instituut. M. P. de Bruin, hoofd van het Documentatiebureau Zeeuws Deltagebied, redacteur van het Zeeuws Tijdschrift. Michiel de Visser, publicist te Zaandam. Foto's (omslag, portretten en omgeving Domburg) Wim Riemens, Middelburg. Foto's pagina 8 en 10: Huldiging van dr. Ghijsen in 1964 in het gebouw van de Provinciale Bibliotheek te Middelburg. Mr. W. D. de Bruine bood bij die gelegenheid namens het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen drie exemplaren van het juist voltooide Woordenboek der Zeeuwse Dialecten (in lederen band) aan. Dr. Ghijsen werd benoemd tot ere-lid van het Zeeuwsch Genootschap. (Foto's archief PZC). Foto pagina 6: Uitreiking van de Visser-Neerlandiaprijs, februari 1963. (Foto: ANP, archief PZC).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1976 | | pagina 63