215 LIJST VAN NIEUWE LEDEN, BENOEMD IN DE ALGEMENE VERGADERING AN 6 DECEMBER 1977. 1. Acda, drs. G. M. W., Zeeofficier b.d. Kon. Marine, Landsteinerweg 30, Eelde-Paterswolde 2. Asselbergs-Tromp, Mevr. M. E. G. Markt 37, Veere 3. Benou, Th. C., Gemeentesecretaris Parallelweg 2, St. Maartensdijk 4. Boom, ir. O. H., H.I.D. Rijkswaterstaat Zeeland Pres. Wilsonlaan 21, Middelburg 5. Dierick, A. M., Econoom Ned. Bank Naarderstraat 192, Huizen (N.H.) 6. Dierick, M. C. I. M., Huisarts Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe 7. Doeleman, A. J. G., Voorzitter ZLM Stolpweg 5, Nieuwerkerk 8. Douwes, mr. J. A. R. M., Referendaris Provinciale Griffie Populierenlaan 18, Middelburg 9. Frank, E. C., Huisarts Noordstraat 8, Axel 10. Groffen, J. F. J., Burgemeester Varsseveldseweg 76a, Lichtenvoorde 11Haelst, H. G. Huisarts Spoorstraat 44, Sluiskil 12. Hanemaaijer, R. Chirurg Julianalaan 6, Vlissingen 13. Harder, K., Oud-gezagvoerder Boulevard de Ruyter 282, Vlissingen 14. Harting, drs. J. W., Apotheker Schimmelpenninckstraat 44, Kloetinge 15. Hoogenhuyze, L. B. E. van, Rustend arts Dunoweg 14, Oostkapelle 16. Kelder, G. M., Leraar Astronautenweg 335, Hoorn 17. Keijzer, B. de, Lariksdreef 12, Vlaardingen 18. Loo, J. van, Goudenregenstraat 275, Den Haag 19. Mazzola, mr. W., Directeur Kas-Associatie N.V. Prinsengracht 251, Amsterdam 20. Meggelen, mr. R. G. van, Advocaat en procureur Meanderlaan 28, Middelburg 21. Mol, B. J., Assistent accountant Beneluxlaan 33, Middelburg 22. Molkenboer, H. E., Oud-textielfabrikant Domburgseweg 13a, Domburg 23. Mouwen, dr. ir. C. A. M., Directeur Laboratorium Goes Oude Notewei 10, Kloetinge 24. Nouse, C. J., Dir. ass. Beveland B.V. Wilgestraat 31, 's-Gravenpolder 25. Nijman-Knape, mevr. ir. A. A., Lerares scheikunde Van de Plasschestraat 3, 26. Oele, J., Notaris Stadsring 89, Amersfoort 27. Oskam, ir. N., Landbouwkundig ingenieur Boudaenlaan 4, St. Laurens 28. Putten, mr. B. J. van, Referendaris Provinciale Griffie President Wilsonlaan 194, Middelburg 29. Puijlaert, prof. C. B. A. J., Hoogleraar radiologie Joseph Israëllaan 17, Bos en Duin Gemeente Zeist 30. Sanderse, J. A., Stationsstraat 53, Sas van Gent 31. Sarneel, J. P. M., Notaris Hoofdstraat 58, 4416 AE Kruiningen 32. Steutel, zr. W. C., W ijkverpleegkundige Burghseweg 41Haamstede 33. Strien, drs. J. J. A. van, Psychotherapeut Verseputseweg 28, Kerkwerve 34. Taal, G., Wet. Hoofdambtenaar Universiteit Groningen, Engelumerstraat 20, Leeuwarden 35. Ventevogel, J. B., Makelaar Badhuisstraat 95, Vlissingen 36. Waling, H. P., Rustend ambtenaar Rijksbelastingen Kerkring 7, Grijpskerke 37. Weyer, dra W. M. M. M. de, Biologe Geersesland 23, Middelburg 38. Widdershoven, G. M. J., Alg. chirurg Oostkade 28, Sas van Gent 39. Willems, R. J., Directeur St. Het Zeeuwse Landschap Hoofdstraat 85, Kortgene 40. Wit, ds. B. W. de, N.H. predikant Com. Visstraat 11, Grijpskerke 41. Zeeuw, W. de, Leraar Axelsestraat 75, Terneuzen 42. Zelders, L. H., Hoofd Public Relations Grenswisselkantoren Werengouw 49, Amsterdam ENIGE PUNTEN UIT DE ALGEMENE VERGADERING, GEHOUDEN OP 6 DECEMBER 1977 Tot adjunct-secretaris werd benoemd de heer drs. J. H. Kluiver, ter opvolging van dr. S. Parma die zich niet herkiesbaar had ge steld. De Commissie van Redactie voor het Ar chief en de Commissie tot Redactie van de Encyclopedie van Zeeland werden voor 1978 benoemd in dezelfde samenstelling als voor het lopende jaar. De begroting en daarmede een contributie verhoging van 40,— tot ƒ50,— werden door de vergadering aanvaard. De vorige ver hoging (van 35, tot 40, vond plaats in 1974. In de begroting is opgenomen een verhoging van de collectieve abonnements prijs voor het Zeeuws Tijdschrift van 14, naar 17, De vergadering stond deze ver hoging toe voor het jaar 1978, zodat in het komende jaar zal moeten worden bezien of de verhoging voor 1979 gehandhaafd zal blijven. Voor de Werkgroepen wordt een iets ruimer bedrag uitgetrokken. Nadat in de voorjaarsvergadering was be sloten de Zelandia Illustrata in bruikleen over te brengen van het Zeeuws Museum naar het Rijksarchief moest thans beslist worden over het al of niet handhaven van de voorwaarde, dat het Rijksarchief kosteloos een complete serie foto's van de Zelandia Illustrata ter be schikking van het Genootschap zou stellen ter plaatsing in de Provinciale Bibliotheek. Daar deze voorwaarde voor het Rijksarchief onaan vaardbaar bleek, zou het handhaven ervan betekenen, dat de bruikleenovereenkomst geen doorgang zou kunnen vinden. De verga dering besloot na lange discussie met 35 tegen 13 stemmen de voorwaarde van kosteioze ter beschikkingstelling te laten vervallen, doch niet dan nadat het bestuur had toegezegd te onderzoeken op welke financieel haalbare wijze toch de complete serie foto's bij het Documentatiecentrum van de bibliotheek ge plaatst zou kunnen worden.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1977 | | pagina 63