HAVENSCHAP VLISSINGEN iJ 2000 ha haven- en industriegebied in ontwikkeling. terreinen voor scheepsvaart, handel en industrie. overslag terrein industrie terrein scheeps werf chemische industrie metallurgie raffina derij

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1979 | | pagina 29