ZEEUWEN BUITEN ZEELAND Ir. M. A. Geuze Corrie Niggol-Boogerd Als men de Canadees-Noord-Amerikaanse grens passeert bij A/dergrove, zo'n 80 km ten oosten van Vancouver, rijdt men door een v/ak gebied met aan weerszijden veebe drijven waar koeien buiten lopen, waar najaar '79 maisvelden op de hakseiaar wachten en torensilo's weer op de gehakse/de ma is. En dan ziet men verder rijdende af en toe bekende namen, Nederlandse namen! Van Zee, Van Wijk, Hollander, Akkerman, hetzij ais wegaanduiding, hetzij ais kwekerij of ais bodemmonsterspecialist. De weg leidt naar Bellingham, een stad waarvoor men ten tijde dat Pechiney zich wilde vestigen in het Sloe ook in Zeeland belangstelling had. Daar werkte een vergelijkbaar aluminiumbedrijf van Pechiney reeds. Deze locatie was omringd door een vruchtbaar landbouwgebied en de toenmalige voorzitter van de ZLM Ir Prins, de directeur van de gezondheidsdienst voor dieren dr. Tesink en de hoofdredacteur van de PZC, G. A. de Kok zijn toen ter plaatse zich wezen oriënteren over de invloed van een dergelijke metallurgische vestiging op de omgeving voor mens, dier en gewas. Doch wij zijn op weg naar een van de vele landgenoten, Cornelia Boogerd, in dit geval een Zeeuwse, die zich in de V.S. van Noord-Amerika hebben gevestigd. Zij woont in Edmonds, een voorstad ten noorden van Seattle. Seattle is de noordelijkste grote stad van de meest N. W. gelegen staat (uitgezonderd Alaska) van de V.S., de staat Washington. Zij is de echtgenote van een in 1944 voor Russische bezetting gevluchte Est: KarI Niggol. Wie hun huis in een steil naar de kust aflopende straat binnengaat een split- level huis - ziet eerst op de stenen muur van de half opgaandetrap een grote prent van de Zierikzeese St. Lievens Monsterto- ren. Boven aan de trap in het ruime woonvertrek, ziet men weer Zierikzee en wel naar Tirion, met daaronder twee dito plaatjes, resp. Noordwelle en Seroosker- ke. Boven de haardpartij hangt een sneeuwgezicht op een stadje in Estland, op een ander wandgedeelte vinden we een fraai stilleven met asters in een tinnen beker, getekend C.A. (Miems) van Citters. Het is geen heksentoer om Mevrouw Niggol-Boogerd nu te localiseren, het moet een Schouwse zijn. Een Zeeuwse familie Geboren 24 mei 1921 als oudste op de boerderij Landzicht te Noordwelle uit va der C. (Kees) A. Boogerd en moeder Neeltje A. Constandse. Het had er niet naar uitgezien, dat vader boer in Noord welle zou zijn geworden. Grootvader Boogerd en zijn vrouw, Cornelia Lopper- se Hokke, een dochter van de bur gemeester van Brouwershaven, hadden het tijdens de crisis van 1880 niet meer zien zitten op Schouwen; zij vertrokken naar Hogeveen waar ze wisten te leven van een pluimveebedrijfje. Later konden ze weer in goeden doen komen toen grootmoeder over haar ouders erfdeel kwam te beschikken. Er waren zes kinde ren, Kees was de derde. In tegenstelling tot zijn broers die gingen studeren, voel de hij daarvoor niet. Hij ging na lagere en Franse school naar de tuinbouwschool in Frederiksoord, zocht daarna een baantje en werkte tijdelijk in een kwekerij in Düs- seldorf. Een kennis in Amerika vroeg of hij geen belangstelling had voor dergelijk werk overzee en zo vertrok hij in 1911 naar een 'nursery' in Springfield, Massachu- sets, waar hij zich goed kon aanpassen en het hem goed beviel. Zijn ouders wilden hem wel weer eens zienhij trof het echter niet, wanthij kwam net voor het uitbreken van de wereldoorlog terug, bleef steken en moest in dienst. In 1917 kwam de boerderij Landzicht uit de pacht en groot vader Boogerd, die toen in Apeldoorn woonde, vroeg of Kees er op wilde. Dat ging door, de jongeman werd boer op Noordwelle, met een huishoudster. Doch de wekelijkse markt in Zierikzee leverde bezoeken op aan de apotheek van de Looze, waar Neeltje Constandse, dochter van kruidenier Michael Constandse en de jonggestorven Kriena J. van der Valk, as sistente was. Zij werd i.v.m. het hertrou wen van haar vader opgevoed bij een zuster van haar moeder, die weer ge trouwd was met een Doeleman, een broer van H. J. Doeleman van Zeelandia. In 1920 werd Neeltje Constandse boerin op Het echtpaar Boogerd-Constandse met Cornelia en Krina.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1980 | | pagina 1