ZEEUWS TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS BESTUUR Dr, C, Boertien, commissaris der Koningin in Zeeland, voorzitter Mr. J. P. Boersma, lid gedeputeerde staten, Middelburg, vice-voorzitter J. J. Ph. den Hertog, assistent-econoom ETI, West-Souburg, secretaris P. van der Veen, oud-directeur Bank Hondius &Zoon, Middelburg, penningmeester W. L. Blindenbach, oud-notaris, Haamstede P. G. van den Bosse, lid gedeputeerde staten. Axel P. J. Brand, oud-wethouder van Hulst Hulst Mr. W, D. de Bruine, bibliothecaris provinciale bibliotheek. Middelburg L, A. DeWitte, bestuurslid Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg A. J. G. Doeleman, landbouwer, Nieuwerkerk Ir. M. A. Geuze, landbouwer. Wouw A, H. M. van den Hoek, notaris, Groede Mej. A. van der Leeden, consulente huishouw- en nijverheidsonderwijse van de ZLM, Goes Jhr. G. Ploos van Amstel, thesaurier Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Weten schappen, Middelburg Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, oud-lid gedeputeerde staten, Middelburg A. Teunis, bestuurslid Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg P. J. I. Verhage, secretaris gemeente Oostburg, Cadzand Drs. H. J. P. Verschaffel, directeur Meelfabriek „Walsenmolen Sas van Gent" B.V. REDACTIE A. L. A. Borst (ex-directeur Zeeuwse Culturele Raad), Wim Hofman (adj.-directeur Zeeuwse Culturele Raad), mevr. ir. T. van Oosten (landschapsarchitect), ir. J. A. Trimpe Burger (provinciaal archeoloog voor Zeeland), drs. M. C. Verburg (lid Raad van State). EINDREDACTIE M. P. de Bruin (hoofd Documentatiecentrum Zeeuws Deltagebied)

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 2