Zeeuws Tijdschrift onder redactie van A. L. A. Borst - Peter Don - Wim Hofman - mevr. ir. T. van Oosten ir. J. A. Trimpe Burger - drs. M. C. Verburg Eindredactie: M. P. de Bruin TWEEËNDERTIGSTE JAARGANG 1982 UITGAVE: STICHTING „ZEEUWS TIJDSCHRIFT

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 3