DIVERSEN Biz. Verhulst. \V. Lijst van gevelstenen van Middelburg (met uitzondering van St. Laurens en Nw.- en St. Joosland)II, 55 Verkroost, drs. C. M. Betje Wolff-Bekker (1738-1804), een Zeeuwse vrouw van formaat en de invloed van haar jeugd op de roman Willem Leevend (1784-1785)III, 86 Vin, dr. A. de. 's-Heer-Hendrikskinderen in de Europese taalatlas IV, 133 Visser, R. „Met mate" 25 jaar inzet, inspiratie en integriteit. Een kwart eeuw Zeeuws Consultatiebureau voor Alcohol en DrugsIII, 81 Warren, H. Kavafis-vertalingenIV, 134 Wennekes, A. F. Veldzigt: van buitenplaats tot kwekerijVI, 207 Zeeland, Van. ,,'t Is maer is praete"I, 18; II, 61 Zuurdeeg, J. P. B. De rijksnormaallessen te Tholen; opleiding tot onder wijzers en onderwijzeressenV, 157 Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: I, 32; II, 72; III, 103; IV, 136; V, 177; VI, 216. Aanbieding Encyclopedie van Zeeland, deel I, II, 41. Gedichten: Willem de Mérode en A. J. de Visser VI, 215. Illustraties: M. de Goffau, Wim Helm, H. Kingma, René Kleingeld, C. A. L. Kotvis, les Lamain, Oscar de Milliano, Rijksarchief in Zeeland, Johan Sinke, A. F. Wennekes, Jaap Wolterbeek, Zeeuws Documentatiecentrum. Omslagontwerp: Leo de Bruin. Over boeken (besprekingen): S.M. Hulsbergen, Albert Meijer, M. P. de Bruin, I, 29; M. P. de Bruin, III, 101; P. J. Koets, V, 175.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1982 | | pagina 5