mededelingen 73 Weel, J. J. van der. Gemeenten, gewesten, pro vincie. Een verkenning van Zeelands be stuurlijke toekomst. Middelburg 1972. 86 pp. gratis. In memoriam A. AFokker. 14 pp. 1,50. Ordonnantie op het delven, reeden en keuren van meede. Uit Archief VI (1869). 4 pp./1,-. Bestellingen kunnen worden gericht aan het secretariaat van het Genootschap, Abdij 9, 4331 BK Middelburg, tel. 01180-33055. Op deze pagina zijn enige van de nog ver krijgbare prenten afgebeeld. Bestellingen kunnen worden opgegeven bij het Rijksarchief in Zeeland t.a.v. de heer A. C. Wennekes, tel. 01180-12767.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 33