Ik heb een Algemene Zeen Zeeuwen en Zeeuwsen hebben een Algemn De Algemene Zeeuwse is goed vooralle schadeverze keringen. Dus ook vooreen Wettelijke Aansprakelijkheids verzekering voor het gehele gezin. Da 's nodig. Denk maar Jf eens aan de schade die kinderen bij derden kunnen ver- w* oorzaken, door hun spel of in 't verkeer. Om de premie hoeft u het niet te laten. En zoals bekend wordt de scha- y#* de snel en zonder gezeur vergoed. Vraag uw verzeke-

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 38