S m Over werken, wonen en rekreëren in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaand -en. KanaalzoneTëmeuzenSluiskil Sas van Gent cpc /Europe De Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen kan men op verschillende manieren beschouwen. Geografisch gezien is het 't gebied aan beide kanten van het 15 km lange Nederlandse gedeelte van het zeevaartkanaal van Gent naar Terneuzen. In kommercieel en ekonomisch opzicht een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de industrie: ideaal gelegen in het centrum van de Benelux, aan een kanaal bevaarbaar voor zeeschepen tot 60.000 ton. Men vindt er: chemie, kunstmest, suiker, tarwebloem, maïszetmeel- produkten, glas, betonwaren en betonmortel, foto- en miniatuurlampen en stofzuigers, cokes en cokesovengas. Aan een kanaal natuurlijk ook scheepsbouwmaatschappijen, havenbedrijven, scheepvaart- en wegtransportondernemingen. En ten dienste van deze veelzijdige industriële aktiviteit: machine- en apparatenbouw. Voor de werknemer is de kanaalzone een gebied met gevarieerde werkgelegenheid in een prettige en moderne sfeer. Wonen in Zeeuws-Vlaanderen betekent veelal wonen in eengezinswoningen. De omgeving is aantrekkelijk, temeer daar rust en ruimte nog volop aanwezig zijn De rekreatiemogelijkheden zijn talloos: het zee- en Scheldestrand, de binnenwateren en kreken en in de direkte nabijheid kuituursteden als Antwerpen, Brugge en Gent. Hoe men dit gebied ook bekijkt: geografisch, kommercieel, ekonomisch of sociaal, de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen neemt in alle opzichten een bijzondere plaats in. I Elopak Nederland b.v. I Association Cooperative Zèlandaise de Carbonisation 9 a Sluiskil I SAS VAN GENT b v I Sleepdienst Willem Muller b.v. Sleepdienst berging Terneuzen B V Koninklijke Maatschappij K "De Schelde" vestiging PHILIPS N V. Philips' Gloeilampenfabrieken! Eindhoven - Nederland Fabriek Terneuzen Coop Vereniging Suiker Unie U A Fabriek Sas van Gent Elect roli .x^ Constructor Dow Chemical (Nederland) B V Terneuzen Terneuzen Aug.de Meyer BV Havenbedrijf te Terneuzen Handel-, Industrie ën Scheepvaart Mij De Hoop"B V Terneuzen Zuid-Chemie B V Kunstmeststoffen Sas van Gent CPC Nederland B.V. a member o' Fabriek te Sas van Gent Overslagbedrijf Terneuzen Terneuzen |N V Centrale Suiker| Maatschappij Suikerfabriek Sas van Gent Nederlandse Stikstof Mij N V Fabriek te Sluiskil Sekretariaat Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen: Westdam 1 4551 GA Sas van Gent Telefoon: 01158-1456.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 40