ZEEUWS TIJDSCHRIFT JAARGANG 34 ZONNEVELD 1909-1984 nummer 3 -1984 mBH—BaBW „Het begin" De achtergrond van „Zonneveld" Wat doet een bijna veertigjarige vrouw, die veel geld heeft geërfd, verder niets om handen heeft en zich toch nuttig wil maken? Ongehuwd is, maar heimwee heeft naar een gezinsleven. In een mi lieu opgegroeid van gegoede notaris sen, doktoren, rentmeesters en ban kiers. Een vrouw die weet dat in minder gegoede, maar vooral in arbeidersmi lieus, ziekte en ontbering ronddwalen. Ziekten waartegen geen kruid is gewas sen. Die onvrede heeft met haar be staan en op de hoogte is van wat vrou wen uit haar omgeving deden, zoals freule Boddaert"), de stichtster van de Boddaert-tehuizen. Een vrouw die in haar familiekring artsen heeft die, zoals men tegenwoordig noemt, sociaal geëngageerd zijn. In een kring waar on getwijfeld over de volksziekte nr. 1 is gesproken: de tuberculose. In een tijd dat de bestrijding van deze ziekte als dringend noodzakelijk wordt ervaren. Zo moet uiteindelijk het idee gerezen zijn bij Elizabeth Dina van den Broecke, haar leven richting te geven door een hospitium te stichten, waarin kinderen uit alle milieus konden worden opgeno men die aan tuberculose leden of ver wante ziekten. Zij wijdde zich aan de opvoeding van moeilijk op voedbare kinderen. Lize van den Broecke werd geboren te Middelburg op 14 oktober 1868 als dochter van Jacobus Cornelis (junior) en Catharina Clasina van den Broecke. Haar vader was candidaat-notaris en commissionair in effecten. Hij stond als zeer vermogend bekend en zijn bijnaam „goudklompje" is veelzeggend. Wij mogen hem ook tot de grootgrondbe zitters rekenen. Een zuster van Jacobus VQ° HG EV EI_ Blauwdruk ontwerp Zeehospitium Zonneveld.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1984 | | pagina 1