ZEEUWS TIJDSCHRIFT VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS BESTUUR Dr. C. Boertien, commissaris der Koningin in Zeeland, voorzitter Mr. J. P. Boersma, lid gedeputeerde staten, Middelburg, vice-voorzitter L. A. DeWitte, docent V.W.O., Middelburg, secretaris Jhr. G. Ploos van Amstel, oud-agent Nederlandsche Bank, penningmeester Mr. R. H. A. M. Beaumont, lid bestuur Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg P. G. van den Bosse, oud-lid gedeputeerde staten, Axel Ing. K. J. J. Brand, hoofd technische dienst waterschap Hulster Ambacht, Hulst A. J. G. Doeleman, landbouwer, Nieuwerkerk Ir. M. A. Geuze, landbouwer. Wouw Drs. M. den Hollander-Faro, lerares geschiedenis St.-Eloy te Oostburg, Cadzand Mej. A. van der Leeden, consulente huishoud- en nijverheidsonderwijs van de ZLM, Goes Jhr. mr. T. A. J. W. Schorer, oud-lid gedeputeerde staten. Middelburg A. Teunis, bestuurslid Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg P. van der Veen, lid Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Oostkapelle P. J. I. Verhage, oud-secretaris gemeente Oostburg, Cadzand Drs. A. J. de Visser, directeur Zeeuwse Bibliotheek, Middelburg REDACTIE Drs. Peter Don (kunsthistoricus te Amsterdam), Wim Hofman (adj.-directeur Zeeuwse Culturele Raad), mevr. ir. T. van Oosten (landschapsarchitect), ir. J. A. Trimpe Burger (oud-provinciaal archeoloog voor Zeeland), drs. M. C. Verburg (lid Raad van State). EINDREDACTIE M P. de Bruin (historicus).

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 2