EVERTSEN EVERTSEN den boer uitgevers DE ZEEHELDEN DE ZEEHELDEN Auteur: Pieter van der Leeden Illustraties van Marthy v. d. Werff-de Bruyn 184 pagina's De schrijver heeft als amateur-onderzoeker van onze maritieme geschiedenis een interessant stuk geschiedenis weergegeven van het in Zeeland bekende geslacht Evertsen. In het verhaal over Evert Heindricxssen is zeer interessante informatie verwerkt over het eerste gevecht van „Hollandse" gezeilde schepen met Spaanse roeigaleien bij Sluis en over de eerste in ons land gebouwde roeigalei in Vlaardingen, waarop uitsluitend gestrafte misdadigers als roeislaaf dienden. Een nabouw uit Dordrecht veroverde in Antwerpen een admiraalsschip. Zowel de Dordtse als de Vlaardingse galei hebben in de periode 1600-1604 in Zeeuwse wateren veel lauweren geoogst in de strijd tegen de Spaanse overheersers. Prijs f 24,50 De strijd bij Arnemuiden. VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL Het boek lijkt in de eerste plaats bedoeld om jongerendie tegen woordig toch al niet al te veel te horen krijgen over de vaderlandse geschiedenis, op een boeiende manier in contact te brengen met het roemruchte verleden. De zee helden lenen zich daar voortreffe lijk voor. De verhalen over hen zijn romantisch, de oorlog die ze voer den werd nog gekenmerkt door een soort sportiviteit, de Neder landers stonden in een duidelijke underdogpositie tegenover de machtige en rijke Spanjaarden. Maar bij al die aspecten die het le zen van die verhalen tot een ple zierig tijdverdrijf maken is er nog een „toegevoegde waarde". En dat is het feit dat de lezer onge merkt vertrouwd raakt met ge woonten, tradities, sociale ver houdingen die hij zich misschien nooit had gerealiseerd. In die zin is het lezen van een boek als Evertsen dus tegelijkertijd leerzaam. Pieter van der Leeden is niet over één nacht ijs gegaan: voor het schrijven van dit boek heeft hij tal van andere werken geraadpleegd, en zonder dat dat leidt tot droge kost, heeft dit boek daardoor gewonnen aan waar heidsgehalte. Recensie uit „Wacht te kooi". Een uitgave van: Postbus 5017 - 4330 KA Middelburg Telefoon 01180-81137

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 43