II AVE ASCII A 1> TE RNEUZ E N HAVENSCHAP VLISSINGEN Handels- en industrieterreinen Havenaccommodatie Het Havenschap Vlissingen, dat bij de Wet van 1 O september 1970 werd opgericht, is een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, dat gevormd wordt door het Rijk, de provincie Zeeland en de gemeenten Vlissingen en Borsele. Het havenschap heeft tot taak het beheer, het onderhoud en de exploitatie van havens, industrie- en handelsterreinen, werken enz. in zowel het oude havengebied te Vlissingen als nieuwe industriegebied te Vlissingen-Oost. Havenschap Vlissingen Engelandweg, Sloehaven Vlissingen-Oost Postbus 1 056 4388 ZH Oost-Souburg Telefoon 01 184-68080 Telex 37865 Haven nl

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 45