Over werken, wonen en rekreéren in de Kanaalzone zeeuws-Viaanderen. KanaalzoneTëmeuzenGluiskil Sas van Gent De Kanaalzone Zeeuws-Viaanderen kan men op verschillende manieren beschouwen. Geografisch gezien is het 't gebied aan beide kanten van het 15 km lange Nederlandse gedeelte van het zeevaartkanaal van Gent naar Terneuzen. In kommercieel en ekonomisch opzicht een aantrekkelijke vestigingsplaats voor de industrie: ideaal gelegen in het centrum van de Benelux, aan een kanaal bevaarbaar voor zeeschepen tot 60.000 ton. Men vindt er: chemie, kunstmest, suiker, tarwebloem, maïszetmeel- produkten, glas, betonwaren en betonmortel, lichtprodukten en stofzuigers, cokes en cokesovengas. Aan een kanaal natuurlijk ook scheepsbouwmaatschappijen, havenbedrijven, scheepvaart- en wegtransportondernemingen. En ten dienste van deze veelzijdige industriële aktiviteit: machine- en apparatenbouw. Voor de werknemer is de kanaalzone een gebied met gevarieerde werkgelegenheid in een prettige en moderne sfeer. Wonen in Zeeuws-Viaanderen betekent veelal wonen in eengezinswoningen. De omgeving is aantrekkelijk, temeer daar rust en ruimte nog volop aanwezig zijn. De rekreatiemogelijkheden zijn talloos: het zee- en Scheldestrand, de binnenwateren en kreken en in de direkte nabijheid kuituursteden als Antwerpen. Brugge en Gent. Hoe men dit gebied ook bekijkt: geografisch, kommercieel. ekonomisch of sociaal, de Kanaalzone Zeeuws-Viaanderen neemt in alle opzichten een bijzondere plaats in. Sekretariaat Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Viaanderen: Markt 5 - Sas van Gent. Telefoon: 01158-1456.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 46