INHOUD Biz. Boersma, mr.J. P. „De leefbaarheid van het totaal". Toespraak bij de opening van de Zeeuwse Culturele Dag over cultuur, economie en recreatie in de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg, 23 januari 1987 III, 97 Boerden, dr. C. Je moet het zwijgen". Toespraak bij de opening van een overzichtstentoonstelling van het literaire en beeldende werk van Van Schagen in de Zeeuwse bibliotheek te Middelburg, 2 mei 1987 III, 81 Brouwer-Bosman, H. W. H. Bal, antiquair te Middelburg I, 13 Bruin, M. P. de. De Abdij van Middelburg. „Overpeinzingen" van een MiddelburgerII, 66 Bruin, M. P. de. De wortels van Chris van SchagenIII, 83 Bruin, M. P. de. De familie KeldermansIV, 141 Bruin, M. P. de. In memoriam Pieter Jacobus van der Feen (10 april 1892-22 augustus 1987)V, 169 Deel, T. van. Want Zijner is de volstrekte hutspot; de kunstopvatting van J. C. van SchagenIII, 88 Delen, Jozef. Grenzen en hun lieftallighedenIV, 121 Devos, Magda. Een grensoverschrijdend Vlaams Dialectwoordenboek II, 47 Doe, drs. Erik van der. De kamer Zeeland van de V.O.C. als werkgeef ster. Enige opmerkingen over haar personeel aan de wal in de tweede helft van de 18e eeuwIII, 107 Doc, drs. Erik van der. Varen voor de kamer Zeeland van de V.O.C. Enige opmerkingen over zeevarenden aan boord van de Zeeuwse schepen in de achttiende eeuwVI, 209 Geuze, ir. M. A. Een taak volbracht. Gabriël Heijboer, journalist I, 1 Goossen-Francke, M.J. Langs de „Zeeuwse weg" (jeugdherinneringen) VI, 229 Groenveld, dr. S. Trouw en verraad tijdens de Nederlandse opstand I, 3 Heeringen, drs. R. M. van. Archeologische kroniek van Zeeland over 1986 V, 183 Heestermans, dr. Hans. Da gieng mè 'n fïevelefors. Enkele overeen komsten tussen het Westbrabants en het ZeeuwsVI, 226 Hillenius, dr. D. „Er is geen tegenstelling tussen cultuur en recreatie". Inleiding Zeeuwse Culturele Dag over cultuur, economie en recreatieIII, 99 Hofman, drs. A. Het beste is voor onze kinderen niet goed genoeg. Over de schrijver Pieter Louwerse (1840-1908) en zijn werk III, 91

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 4