Bk. Houtum-van Vloten, Francisca van. Eeuwige wisseling en het streven naar harmonie II. Een schets van Mies Elout-DrabbeI, 20 Jong, H. de. De dopeling(e) heet naar de dominee! Naamgeving als herinnering aan de eerste doopbediening van een nieuwe predikant V, 180 Jongepier, J. W. Vreemde elementen in de Zeeuwse flora II, 60 Joosse, drs. Peter. Mr. Jan Jacob Slicher van Domburg (1803-1880); ambachtsheer in de landspolitiekIV, 134 Kareis, K. Was Zoutelande een stad?IV, 143 Klaassen, prof. dr. L. H. Doel en nut van een strategisch plan voor ZeelandIII, 103 Klerk, drs. A. P. de. „Om nuttig te zijn". De suatie van het eiland Walcheren als onderwerp van een wetenschappelijke prijsvraag anno 1801 IV, 123 Kraker, drs. Adrie de. Regionale geschiedbeoefening in Zeeland in de komende tien jaarV, 172 Kroes, drs. Paul. „Moedeloos en wanhopend". Sociale onrust in Zee land, 1843-1846II, 56 Tevel, J. J. In hoeverre kan Zeeland zelf kiezen?VI, 205 Trimpe Burger-Mekking, G. C. Pioniers aan de Oosterschelde I, 30 Ventevogel, J. B. „De Zeeuwse uitdaging". Een visie op Zeeland V, 161 Vloten, Francisca van. Ik begin pas. Een beeld van de kunstenaar Guido MetsersVI, 222 Weiten, dr.J. B. V. Het behoud van de oude toren van Kortgene tussen 1532 en 1684 V, 177 Wiggers, drs. Arnold. De kamer Zeeland van de V.O.C. als werkgeef ster. Enige opmerkingen over haar personeel aan de wal in de tweede helft van de 18e eeuwIII, 107 Wiggers, drs. Arnold. Varen voor de kamer Zeeland van de V.O.C. Enige opmerkingen over zeevarenden aan boord van de Zeeuwse schepen in de achttiende eeuwVI, 209 Wineke, Berend. Enkele kanttekeningen bij het selectiewerk voor de delen I en II van het Archief van SchagenIII, 86

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 5