DIVERSEN Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen: I, 35; II, 74; UI, 114; IV, 155; V, 198; VI, 235. Illustraties: Henk Barentsen, J. Bitter, Anne Bolle, Leo de Bruin, F. H. J. Elout, J. K. van Elsacker, Wim Helm, Iconografisch Bureau 's-Gravenhage, J. W. Jonge- pier, Klaas Koppe, C. A. L. Kotvis, Paul Kroes, les Lamain, Letterkundig Museum, Lex de Meester, Rijksarchief in Zeeland, Rijksarchief in Zeeland (Zelan- dia Illustrata), Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Amersfoort), Slag boom, K. van der Sypt, Piet Vreke, Jaap Wolterbeek, Woordenboek Vlaamse Dia lecten, Zeeuws Documentatiecentrum, van de schrijvers. Gedichten: Francisca van Vloten: Afscheid, III, 96; Francisca van Vloten: Libel, VI, 225; Henk J. Boer: Werkloos, Zeeuws dorp, VI, 231. Afscheid P. J. van der Koorde I, 12; Tentoonstelling „Zelden Rust" V, 181; Cultuur-historische aspecten Zuid-Beveland/Westhoek V, 197; Van de redactie VI, 230. Over boeken (boekbesprekingen): M. P. de Bruin I, 34; drs. Marliesjongejan II, 72; ir. M. van Oosten-Snoek, M. P. de Bruin V, 196; M. P. de Bruin, Francisca van Vloten, drs. Peter Don VI, 231-233. Omslagontwerp: Leo de Bruin.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1987 | | pagina 6