ZEEUWS TIJDSCHRIFT W e vergeten grondlegger van Noord-Beveland (II) e medicus-koopman dr Hendrikjan Halffman (1729-1813) et einde van de veerdienst Zijpe-Anna Jacoba en de nieuwe weg over de Philipsdam Ichouwen-Duiveland, eiland van boeren, landarbeiders en handwerkslieden nderhalve eeuw ijzerhandel De Jager illem Hendrik, markies van Veere fotografisch plan: Domburg trao(rijden) Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Tijdschrift | 1988 | | pagina 1